• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Analiza rynku

  (2011-06-06)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż przeprowadza analizę rynku dotyczącą wykonania badania ewaluacyjnego projektu „Unia Przedsiębiorczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

  Stosowne dokumenty są dostępne w zakładce Zamówienia publiczne – 2011 – Analiza rynku - Badanie ewaluacyjne.

  Termin przesyłania informacji upływa z dniem 13 czerwca 2011r.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5389

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl