• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Komunikaty

  Znaleziono 15 wiadomości.

  (2017-07-07)

  Wstrzymanie rozpatrywania wniosków

  W związku z pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym prac legislacyjnych nad przepisami wykonawczymi...
  (2015-04-21)

  TARGI PRACY 2015- 15.04.2015 r. (relacja)

  W dniu 15 kwietnia br. odbyły się Targi Pracy 2015, których organizatorem był Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Współorganizatorami wydarzenia byli: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie - Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie.
  (2012-07-30)

  AUTOWYPŁATA

  Nowe zasady realizacji wypłat świadczeń
  (2012-04-17)

  Fałszywe oferty pracy wysyłane w imieniu Urzędu

  W ostatnich tygodniach dotarły do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie informacje, że ze służbowych adresów e-mailowych tutejszego Urzędu dochodzą wiadomości z różnymi propozycjami pracy, zachęcającymi do przesyłania na wskazywany każdorazowo inny adres e-mail Wniosek
  (2011-10-28)

  Komunikat

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie zaprasza podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS zainteresowane rozpowszechnieniem informacji n/t bezpłatnych szkoleń oraz innych form wsparcia
  (2011-09-23)

  Wyróżnienie dla MUP

  W dniu 19 września 2011 r. Miejski Urząd Pracy Lublinie w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie oraz wzorową koordynację prac podczas wdrożenia Oprogramowania Syriusz.
  (2011-08-31)

  Klub Pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy do udziału a zajęciach aktywizacyjnych poruszających najważniejsze zagadnienia niezbędne do poszukiwania zatrudnienia.
  (2011-08-01)

  Ważne - zmiana przepisów

  W dniu 28 lipca 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.07.2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  (2011-06-27)

  Outplacement- naszą szansą

  Informujemy, że w ramach realizowanego projektu systemowego „Outplacement - naszą szansą” w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie oraz powiatowymi urzędami pracy z Lublina, Zamościa, Puław, Łukowa oraz Janowa Lubelskiego
  (2011-06-15)

  Działalność gospodarcza

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” POKL 2007-2013 dla bezrobotnych kobiet w przedziale wiekowym 15-24 lata
  (2011-06-06)

  Analiza rynku

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż przeproweadza analizę rynku dotyczącą wykonania badania ewaluacyjnego projektu „Unia Przedsiębiorczych”
  (2011-05-17)

  Outplacement - naszą szansą

  zakończenie naboru Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  (2011-05-05)

  Brak funduszy na organizację usług i instrumentów rynku pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje wszystkie zainteresowane osoby/podmioty, że ze względu na bieżącą sytuację finansową nie ma możliwości organizacji usług i instrumentów rynku pracy dla kolejnych osób bezrobotnych.
  (2011-03-18)

  Prace interwencyjne

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że zawiesza się do odwołania nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z powodu wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego zadania.
  (2011-03-18)

  Komunikat

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że na posiedzeniach w dniach 17 lutego 2011 - 4 marca 2011 dokonano oceny wniosków na staż.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5361

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl