• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 506 wiadomości.

  (2005-04-01)

  Program "Młodzież zdobywa kwalifikacje zawodowe"

  Projekt skierowany był do bezrobotnej młodzieży w wieku do 24 roku życia, bez zawodu oraz bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych (z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym) zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, chcącej nabyć nowe umiejętności adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  (2004-09-03)

  "Program MŁODZIEŻ"

  w dniach 03-16.09.2004 r. doradca zawodowy Miejskiego Urzędu Pracy - P. Ewelina Malinowska odbyła staż w Biurze Zatrudnienia i Stowarzyszeniu "The Boomerang Project" w Karlstad w Szwecji.
  (2004-04-01)

  Projekt „Reintegracja”

  Projekt „Reintegracja” realizowany w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL skierowany był do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy zarejestrowanych w MUP w Lublinie.
  (2004-04-01)

  Projekt „Szansa”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektów posiłkowych „Szansa” i „Reintegracja” wdrażanych w okresie od 01.04.2004 r. do 31.07.2005r. na podstawie Porozumień zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w sprawie wspólnej realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  (2003-09-08)

  Projekt wymiany

  Projekt wymiany realizowany był przy wsparciu Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci.
  (2003-03-26)

  Model Partnerstwa Lokalnego

  W dniu 26 marca 2003 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Lublin a Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 212020

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl