• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 541 wiadomości.

  (2009-11-19)

  Seminarium dotyczące możliwości pozyskiwania środków publicznych przez przedsiębiorców

  W dniu 17.11.2009 r. w Trybunale Koronnym ul. Rynek 1 Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zorganizował Seminarium dotyczące możliwości pozyskiwania środków publicznych przez przedsiębiorców.
  (2009-09-01)

  POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  (2009-08-01)

  Program "Zielone świtało dla kreatywnych"

  Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
  (2009-08-01)

  Projekt "Unia Przedsiębiorczych"

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
  (2009-05-01)

  Program "Kapitał dla przedsiębiorczych"

  Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
  (2009-05-01)

  Program "Akademia aktywności 45/50 plus"

  Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku powyżej 45 roku życia
  (2009-03-19)

  Targi Pracy - marzec 2009

  W dniu 19 marca 2009 r. w godz. 9:30 - 14:30 w Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2009.
  (2009-02-01)

  Projekt "Kariera po 50"

  Projekt komplementarny do rządowego Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, którego celem jest osiągnięcie do 2020 roku wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50% określonym w Strategii Lizbońskiej.
  (2009-02-01)

  Projekt "Samodzielni"

  Projekt „SAMODZIELNI” zgodny był z Programem działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008 – 2013 oraz z Programem Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy m. Lublina na lata 2007 – 2013. Projekt wpisywał się również w założenia Krajowego Programu „Zabezpieczenie społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008 - 2010”.
  (2009-01-01)

  Projekt systemowy "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
  (2009-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2009

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2008-11-03)

  Projekt "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"

  Dnia 31 grudnia 2010 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację kolejnego projektu pt.: „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  (2008-07-16)

  Program "Eko - Drogi"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację "Programu Eko - Drogi" finansiwanego ze środków Funduszu Pracy z rezerw Marszałka
  (2008-05-15)

  Targi Pracy - maj 2008

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na miejsca pracy ze strony osób bezrobotnych i poszukujących pracy, mieszkańców Lublina, Miejski Urząd Pracy w Lublinie w dniu 15.05.2008 r. w godz. 10.00-17.00 w hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 Lublin, wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie
  (2008-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2008

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2007-11-07)

  Targi Pracy - listopad 2007

  W dniu 7 listopada 2007 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej „GLOBUS” przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w ublinie zorganizował II Edycję Targów Pracy 2007. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin i Dowódcy Garnizonu Lublin.
  (2007-08-01)

  „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu w ramach Programu „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  (2007-08-01)

  „Praca dla Młodych - Dobry Start”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakoczył realizację projektu w ramach Programu „Praca dla Młodych - Dobry Start” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 264435

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl