• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 523 wiadomości.

  (2007-08-01)

  „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu w ramach Programu „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  (2007-08-01)

  „Praca dla Młodych - Dobry Start”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakoczył realizację projektu w ramach Programu „Praca dla Młodych - Dobry Start” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  (2007-06-14)

  "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw oraz Uniwersytetem Warszawskim zakończył realizację projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" w ramach działania 2.1 Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC..
  (2007-04-01)

  Projekt „Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka”

  Dnia 31 marca 2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: „Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-11-28)

  Targi Pracy - listopad 2006

  Dnia 28 listopada 2006 roku w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich w parku ludowym odbyły się II Targi Pracy organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Na Targach Pracy zaprezentowało się ponad 70 wystawców, którzy przygotowali łącznie 1000 ofert zatrudnienia.
  (2006-09-01)

  Projekt „Tylko dla orłów”

  Dnia 31 sierpnia 2007 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację kolejnego projektu pt.: „Tylko dla orłów” współfinansowanego z EFS w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-07-01)

  Projekt „Marketing Usług Pośredniaka - MUP”

  Dnia 31.07.2007r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu „Marketing Usług Pośredniaka - MUP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-05-17)

  Targi Pracy - maj 2006

  Dnia 17 maja 2006 roku w godz. 9.30-13.30 w Domu Żołnierza im. J. Piłsudskiego przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Lublinie odbyły się Lubelskie Targi Pracy. Organizatorami targów byli Miejski Urząd Pracy w Lublinie i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.
  (2006-02-01)

  Projekt "Perspektywy"

  Dnia 29.02.2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: "Perspektywy" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-02-01)

  Projekt „Alternatywy”

  Dnia 29.02.2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: „Alternatywy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-01-01)

  Projekt „Siłaczka”

  Dnia 31.03.2007 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: „Siłaczka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2005-12-07)

  Targi Pracy 2005

  W dniu 7 grudnia 2005 Miejski Urząd Pracy w Lublinie wziął udział w Targach Pracy - Międzynarodowym Dniu Rekrutacyjnym organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w porozumieniu z Europejskimi Służbami Zatrudnienia - EURES.
  (2005-06-08)

  „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu zakończył realizację projektu opracowanego w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Programu Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski EQUAL w temacie F – Wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych technologii.
  (2005-06-01)

  Projekt „Aktywny powrót”

  MUP w Lublinie zakończył realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL pt. „Aktywny powrót”. Projekt wdrażany był w okresie od 01.06.2005r. do 30.06.2006r. na podstawie Umów zawartych pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie jako Instytucją Wdrążającą
  (2005-06-01)

  Projekt „Start młodych”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży pt. „Start młodych”. Projekt wdrażany był w okresie od 01.06.2005r. do 30.06.2006r. na podstawie Umów zawartych pomiędzy Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie jako Instytucją Wdrążającą
  (2005-04-01)

  Program „Lubelscy 50-letni”

  Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.
  (2005-04-01)

  Program „Aktywna rodzina”

  Projekt skierowany był do osób z rodzin dotkniętych zjawiskiem minimum podwójnego bezrobocia oraz posiadających podpisany kontrakt socjalny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.
  (2005-04-01)

  Program "Młodzież zdobywa kwalifikacje zawodowe"

  Projekt skierowany był do bezrobotnej młodzieży w wieku do 24 roku życia, bez zawodu oraz bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych (z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym) zarejestrowanej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, chcącej nabyć nowe umiejętności adekwatne do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  (2004-09-03)

  "Program MŁODZIEŻ"

  w dniach 03-16.09.2004 r. doradca zawodowy Miejskiego Urzędu Pracy - P. Ewelina Malinowska odbyła staż w Biurze Zatrudnienia i Stowarzyszeniu "The Boomerang Project" w Karlstad w Szwecji.
  (2004-04-01)

  Projekt „Reintegracja”

  Projekt „Reintegracja” realizowany w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” SPO RZL skierowany był do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy zarejestrowanych w MUP w Lublinie.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 237097

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl