• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 538 wiadomości.

  (2011-05-05)

  Brak funduszy na organizację usług i instrumentów rynku pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje wszystkie zainteresowane osoby/podmioty, że ze względu na bieżącą sytuację finansową nie ma możliwości organizacji usług i instrumentów rynku pracy dla kolejnych osób bezrobotnych.
  (2011-04-07)

  Targi Pracy - kwiecień 2011

  W dniu 07 kwietnia 2011 r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2011.
  (2011-03-30)

  Szkolenia indywidualne

  Zawiesza się nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne
  (2011-03-18)

  Prace interwencyjne

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że zawiesza się do odwołania nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z powodu wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego zadania.
  (2011-03-18)

  Komunikat

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że na posiedzeniach w dniach 17 lutego 2011 - 4 marca 2011 dokonano oceny wniosków na staż.
  (2011-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2011

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2011-01-01)

  Projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"

  Podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
  (2010-11-19)

  Spotkanie partnerów rynku pracy

  W dniu 17.11.2010 r. w Trybunale Koronnym przy ul. Rynek 1 w Lublinie odbyło się robocze spotkanie partnerów rynku pracy na temat „Edukacja a rynek pracy”.
  (2010-10-29)

  Dzień Kariery

  W dniu 26 października 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizował „Dzień Kariery”. Impreza odbyła się w siedzibie WSEI na ul. Mełgiewskiej 7/9 w Lublinie.
  (2010-07-01)

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości”

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości” realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  (2010-06-01)

  Projekt "Outplacement - naszą szansą"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie od 01.06.2010 r. do 30.12.2011 r. realizował w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie oraz powiatowymi urzędami pracy z Lublina, Zamościa, Puław, Łukowa oraz Janowa Lubelskiego projekt systemowy Outplacement – naszą szansą.
  (2010-05-24)

  Konferencja "Lubelski rynek pracy w opinii pracodawców – aktualna sytuacja na lata 2009-2013"

  W dniu 20 maja 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie zorganizował konferencję „Lubelski rynek pracy w opinii pracodawców – aktualna sytuacja na lata 2009-2013”
  (2010-04-21)

  Targi Pracy - kwiecień 2010

  W dniu 21 kwietnia 2010r. w godz. 9.30.-14.30 w Hali Sportowo-Widowiskowej Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2010.
  (2010-04-09)

  Wizyta na Ukrainie

  W dniach 25-26 marca 2009 r. na zaproszenie Dyrektora Wołyńskiego Okręgowego Centrum Zatrudnienia na Ukrainie gościła delegacja przedstawicieli lubelskich służb zatrudnienia:
  (2010-01-28)

  Relacja z seminarium informacyjnego "Start w przedsiębiorczość"

  W dniu 22 stycznia 2010r. Ośrodek Enterprise Europe we współpracy z Działem Doradztwa i Informacji przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości zorganizował w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7 seminarium informacyjne ”Start w przedsiębiorczość”.
  (2010-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2010

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
  (2009-12-07)

  Konferencja inaugurująca projekt "POSTAW NA JUTRO-ZACZNIJ OD DZIŚ"

  W dniu 30 listopada 2009 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „POSTAW NA JUTRO-ZACZNIJ OD DZIŚ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  (2009-11-19)

  Seminarium dotyczące możliwości pozyskiwania środków publicznych przez przedsiębiorców

  W dniu 17.11.2009 r. w Trybunale Koronnym ul. Rynek 1 Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zorganizował Seminarium dotyczące możliwości pozyskiwania środków publicznych przez przedsiębiorców.
  (2009-09-01)

  POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  (2009-08-01)

  Program "Zielone świtało dla kreatywnych"

  Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266207

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl