• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 529 wiadomości.

  (2010-07-01)

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości”

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości” realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  (2010-06-01)

  Projekt "Outplacement - naszą szansą"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie od 01.06.2010 r. do 30.12.2011 r. realizował w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie oraz powiatowymi urzędami pracy z Lublina, Zamościa, Puław, Łukowa oraz Janowa Lubelskiego projekt systemowy Outplacement – naszą szansą.
  (2010-05-24)

  Konferencja "Lubelski rynek pracy w opinii pracodawców – aktualna sytuacja na lata 2009-2013"

  W dniu 20 maja 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie zorganizował konferencję „Lubelski rynek pracy w opinii pracodawców – aktualna sytuacja na lata 2009-2013”
  (2010-04-21)

  Targi Pracy - kwiecień 2010

  W dniu 21 kwietnia 2010r. w godz. 9.30.-14.30 w Hali Sportowo-Widowiskowej Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2010.
  (2010-04-09)

  Wizyta na Ukrainie

  W dniach 25-26 marca 2009 r. na zaproszenie Dyrektora Wołyńskiego Okręgowego Centrum Zatrudnienia na Ukrainie gościła delegacja przedstawicieli lubelskich służb zatrudnienia:
  (2010-01-28)

  Relacja z seminarium informacyjnego "Start w przedsiębiorczość"

  W dniu 22 stycznia 2010r. Ośrodek Enterprise Europe we współpracy z Działem Doradztwa i Informacji przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości zorganizował w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7 seminarium informacyjne ”Start w przedsiębiorczość”.
  (2010-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2010

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
  (2009-12-07)

  Konferencja inaugurująca projekt "POSTAW NA JUTRO-ZACZNIJ OD DZIŚ"

  W dniu 30 listopada 2009 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „POSTAW NA JUTRO-ZACZNIJ OD DZIŚ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  (2009-11-19)

  Seminarium dotyczące możliwości pozyskiwania środków publicznych przez przedsiębiorców

  W dniu 17.11.2009 r. w Trybunale Koronnym ul. Rynek 1 Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zorganizował Seminarium dotyczące możliwości pozyskiwania środków publicznych przez przedsiębiorców.
  (2009-09-01)

  „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizował projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  (2009-08-01)

  Program "Zielone świtało dla kreatywnych"

  Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
  (2009-08-01)

  Projekt "Unia Przedsiębiorczych"

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
  (2009-05-01)

  Program "Kapitał dla przedsiębiorczych"

  Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości
  (2009-05-01)

  Program "Akademia aktywności 45/50 plus"

  Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku powyżej 45 roku życia
  (2009-03-19)

  Targi Pracy - marzec 2009

  W dniu 19 marca 2009 r. w godz. 9:30 - 14:30 w Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2009.
  (2009-02-01)

  Projekt "Kariera po 50"

  Projekt komplementarny do rządowego Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, którego celem jest osiągnięcie do 2020 roku wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50% określonym w Strategii Lizbońskiej.
  (2009-02-01)

  Projekt "Samodzielni"

  Projekt „SAMODZIELNI” zgodny był z Programem działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008 – 2013 oraz z Programem Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy m. Lublina na lata 2007 – 2013. Projekt wpisywał się również w założenia Krajowego Programu „Zabezpieczenie społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008 - 2010”.
  (2009-01-01)

  Projekt systemowy "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 243101

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl