• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 515 wiadomości.

  (2009-05-01)

  Program "Akademia aktywności 45/50 plus"

  Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku powyżej 45 roku życia
  (2009-03-19)

  Targi Pracy - marzec 2009

  W dniu 19 marca 2009 r. w godz. 9:30 - 14:30 w Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2009.
  (2009-02-01)

  Projekt "Kariera po 50"

  Projekt komplementarny do rządowego Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, którego celem jest osiągnięcie do 2020 roku wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50% określonym w Strategii Lizbońskiej.
  (2009-02-01)

  Projekt "Samodzielni"

  Projekt „SAMODZIELNI” zgodny był z Programem działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008 – 2013 oraz z Programem Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy m. Lublina na lata 2007 – 2013. Projekt wpisywał się również w założenia Krajowego Programu „Zabezpieczenie społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008 - 2010”.
  (2009-01-01)

  Projekt systemowy "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
  (2009-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2009

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2008-11-03)

  Projekt "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"

  Dnia 31 grudnia 2010 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację kolejnego projektu pt.: „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  (2008-07-16)

  Program "Eko - Drogi"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację "Programu Eko - Drogi" finansiwanego ze środków Funduszu Pracy z rezerw Marszałka
  (2008-05-15)

  Targi Pracy - maj 2008

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na miejsca pracy ze strony osób bezrobotnych i poszukujących pracy, mieszkańców Lublina, Miejski Urząd Pracy w Lublinie w dniu 15.05.2008 r. w godz. 10.00-17.00 w hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 Lublin, wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie
  (2008-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2008

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2007-11-07)

  Targi Pracy - listopad 2007

  W dniu 7 listopada 2007 roku w Hali Sportowo – Widowiskowej „GLOBUS” przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w ublinie zorganizował II Edycję Targów Pracy 2007. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin i Dowódcy Garnizonu Lublin.
  (2007-08-01)

  „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu w ramach Programu „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  (2007-08-01)

  „Praca dla Młodych - Dobry Start”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakoczył realizację projektu w ramach Programu „Praca dla Młodych - Dobry Start” finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  (2007-06-14)

  "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw oraz Uniwersytetem Warszawskim zakończył realizację projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" w ramach działania 2.1 Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC..
  (2007-04-01)

  Projekt „Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka”

  Dnia 31 marca 2008 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu pt.: „Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-11-28)

  Targi Pracy - listopad 2006

  Dnia 28 listopada 2006 roku w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich w parku ludowym odbyły się II Targi Pracy organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Na Targach Pracy zaprezentowało się ponad 70 wystawców, którzy przygotowali łącznie 1000 ofert zatrudnienia.
  (2006-09-01)

  Projekt „Tylko dla orłów”

  Dnia 31 sierpnia 2007 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację kolejnego projektu pt.: „Tylko dla orłów” współfinansowanego z EFS w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-07-01)

  Projekt „Marketing Usług Pośredniaka - MUP”

  Dnia 31.07.2007r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakończył realizację projektu „Marketing Usług Pośredniaka - MUP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
  (2006-05-17)

  Targi Pracy - maj 2006

  Dnia 17 maja 2006 roku w godz. 9.30-13.30 w Domu Żołnierza im. J. Piłsudskiego przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Lublinie odbyły się Lubelskie Targi Pracy. Organizatorami targów byli Miejski Urząd Pracy w Lublinie i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 228691

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl