• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 529 wiadomości.

  (2011-08-31)

  Klub Pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy do udziału a zajęciach aktywizacyjnych poruszających najważniejsze zagadnienia niezbędne do poszukiwania zatrudnienia.
  (2011-08-01)

  Ważne - zmiana przepisów

  W dniu 28 lipca 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.07.2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  (2011-07-26)

  Partnerzy Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 września 2011 r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 organizowane jest spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zgodnie z załączonym scenariuszem.
  (2011-06-27)

  Outplacement- naszą szansą

  Informujemy, że w ramach realizowanego projektu systemowego „Outplacement - naszą szansą” w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie oraz powiatowymi urzędami pracy z Lublina, Zamościa, Puław, Łukowa oraz Janowa Lubelskiego
  (2011-06-15)

  Działalność gospodarcza

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” POKL 2007-2013 dla bezrobotnych kobiet w przedziale wiekowym 15-24 lata
  (2011-06-06)

  Upowszechnianie informacji w ramach działań partnerskich

  W ramach partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych w dniu 02.06.2011 r. podczas organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin Dniach Profilaktyki Lublina Partnerzy Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego wystawili swój punkt informacyjny ...
  (2011-06-06)

  Analiza rynku

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż przeproweadza analizę rynku dotyczącą wykonania badania ewaluacyjnego projektu „Unia Przedsiębiorczych”
  (2011-06-06)

  Ambitni i Przedsiębiorczy

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03 czerwca 2011 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie otrzymał decyzję finansową z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą przyznania środków finansowych na realizację w roku 2011
  (2011-06-01)

  Zajęcia aktywizacyjne

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy do udziału a zajęciach aktywizacyjnych poruszających najważniejsze zagadnienia niezbędne do poszukiwania zatrudnienia.
  (2011-05-17)

  Outplacement - naszą szansą

  zakończenie naboru Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  (2011-05-13)

  Unia Przedsiębiorczych

  Z uwagi na powstałe oszczędności w ramach realizacji projektu „Unia Przedsiębiorczych” Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż w terminie od dnia 16 maja 2011r. do dnia 18 maja 2011r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu „Unia Przedsiębiorczych”
  (2011-05-05)

  Brak funduszy na organizację usług i instrumentów rynku pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje wszystkie zainteresowane osoby/podmioty, że ze względu na bieżącą sytuację finansową nie ma możliwości organizacji usług i instrumentów rynku pracy dla kolejnych osób bezrobotnych.
  (2011-04-07)

  Targi Pracy - kwiecień 2011

  W dniu 07 kwietnia 2011 r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2011.
  (2011-03-30)

  Szkolenia indywidualne

  Zawiesza się nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne
  (2011-03-18)

  Prace interwencyjne

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że zawiesza się do odwołania nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z powodu wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego zadania.
  (2011-03-18)

  Komunikat

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że na posiedzeniach w dniach 17 lutego 2011 - 4 marca 2011 dokonano oceny wniosków na staż.
  (2011-01-01)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2011

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
  (2011-01-01)

  Projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"

  Podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
  (2010-11-19)

  Spotkanie partnerów rynku pracy

  W dniu 17.11.2010 r. w Trybunale Koronnym przy ul. Rynek 1 w Lublinie odbyło się robocze spotkanie partnerów rynku pracy na temat „Edukacja a rynek pracy”.
  (2010-10-29)

  Dzień Kariery

  W dniu 26 października 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizował „Dzień Kariery”. Impreza odbyła się w siedzibie WSEI na ul. Mełgiewskiej 7/9 w Lublinie.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 238909

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl