• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 538 wiadomości.

  (2012-03-16)

  Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie z dniem 15.03.2012 r. na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych.
  (2012-03-13)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2012 r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 organizowane jest kolejne spotkanie Partnerów LPPS.
  (2012-03-08)

  Umowa o współpracy partnerskiej

  W dniu 01.03.2012r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zawarł z Fundacją Fuga Mundi Umowę o współpracy partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji projektów dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych pn.: "Praca szyta na miarę" i "E-learning przyjazny osobom niepełnosprawnym".
  (2012-03-07)

  I Lubelskie Targi Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej

  FRDL w Lublinie zaprasza do udziału w I Lubelskich Targach Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 10 - 11 marca 2012 roku, w godzinach 10.00-18.00 na terenie Targów Lublin S.A., ul. Dworcowa 11.
  (2012-03-01)

  Program "Krok w przyszłość"

  W wyniku zwolnień grupowych dokonanych przez Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Sp. z o.o. w likwidacji w Lublinie (LZPS) Miejski Urząd Pracy uruchomił w 2012r. uruchomił program "Krok w przyszłość" skierowany do zwolnionych pracowników.
  (2012-02-29)

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że środki finansowe jakie aktualnie były przeznaczone na zadanie p.n. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostały już rozdysponowane.
  (2012-02-29)

  Program "Krok w przyszłość"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że zabezpieczył środki finansowe na realizację programu „Krok w przyszłość”.
  (2012-02-22)

  VII Międzynarodowe Targi Pracy

  W dniu 7 marca 2012 roku odbędzie się VII edycja Międzynarodowych Targów Pracy w Lublinie. Organizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.Wstęp wolny.
  (2012-02-17)

  Informacja dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej

  Fundacja "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, będąca jednym z Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zaprasza w ramach projektu „KROK DO BIZNESU” do składania formularzy zgłoszeniowych (wraz załącznikami)
  (2012-02-01)

  Spotkanie Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 31 stycznia 2012 r. w Kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej odbyło się kolejne spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  (2012-01-26)

  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości- kierunki alokacji Funduszu Pracy- Informacja za okres II półrocze 2008-I półrocze 2010"

  Ile firm założonych dzięki dotacji z urzędu pracy istniej dłużej niż 12 miesięcy? Ile z nich zakończyło swoją działalność? Jakie są losy osób, które otrzymały środki z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na podjęcie działalności gospodarczej?
  (2012-01-26)

  Komunikat

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
  (2012-01-25)

  Szkolenie "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych"

  W dniu 24 stycznia 2012 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie odbyło się bezpłatne szkolenie pn. „Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.
  (2012-01-23)

  Program Specjalny- Ankieta dla Pracodawcy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb zatrudnieniowych w Państwa Firmie.
  (2012-01-09)

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla Partnerów LPPS

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu p.t "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych",które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2012 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.
  (2012-01-09)

  Spotkanie Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2012 r. w godz. 13.00-15.00 w Kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej organizowane jest kolejne spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zgodnie z załączonym scenariuszem.
  (2011-12-20)

  Porozumienie z dnia 07.12.2011r.

  W dniu 07.12.2011r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie podpisał z MOPR i Zarządem Nieruchomości Komunalnych porozumienie o współpracy przy realizacji programu pomocy.
  (2011-12-06)

  ZAPROSZENIE

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie zaprasza podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS do współpracy.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266343

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl