• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 515 wiadomości.

  (2011-10-28)

  Komunikat

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie zaprasza podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS zainteresowane rozpowszechnieniem informacji n/t bezpłatnych szkoleń oraz innych form wsparcia
  (2011-10-20)

  Dzień Kariery 20.10.2011 (relacja)

  W dniu 20 października 2011 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie był organizatorem Dnia Kariery w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Impreza odbyła się w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie przy ul. Magnoliowej 8. Wśród 20 wystawców swoją ofertę prezentowały
  (2011-10-19)

  Seminarium - 19.10.2011 (relacja)

  Dnia 19 października 2011 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprosił dyrektorów gimnazjów i liceów ogólnokształcących do Trybunału Koronnego na seminarium poświęcone promocji usług poradnictwa zawodowego w nawiązaniu do całożyciowego procesu rozwoju kariery człowieka.
  (2011-10-05)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2011r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 organizowane jest kolejne spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zgodnie z załączonym scenariuszem.
  (2011-09-27)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 14 września 2011 r. w Ratuszu odbyło się II spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Tematem spotkania było kreowanie wizerunku Partnerstwa. Dokonano wyboru logo Partnerstwa oraz podjęto decyzję o przygotowaniu wspólnego informatora nt. realizowanych projektów i programów mających na celu ograniczanie ...
  (2011-09-23)

  Wyróżnienie dla MUP

  W dniu 19 września 2011 r. Miejski Urząd Pracy Lublinie w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie oraz wzorową koordynację prac podczas wdrożenia Oprogramowania Syriusz.
  (2011-08-31)

  Klub Pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy do udziału a zajęciach aktywizacyjnych poruszających najważniejsze zagadnienia niezbędne do poszukiwania zatrudnienia.
  (2011-08-01)

  Ważne - zmiana przepisów

  W dniu 28 lipca 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.07.2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  (2011-07-26)

  Partnerzy Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 września 2011 r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 organizowane jest spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zgodnie z załączonym scenariuszem.
  (2011-06-27)

  Outplacement- naszą szansą

  Informujemy, że w ramach realizowanego projektu systemowego „Outplacement - naszą szansą” w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie oraz powiatowymi urzędami pracy z Lublina, Zamościa, Puław, Łukowa oraz Janowa Lubelskiego
  (2011-06-15)

  Działalność gospodarcza

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” POKL 2007-2013 dla bezrobotnych kobiet w przedziale wiekowym 15-24 lata
  (2011-06-06)

  Upowszechnianie informacji w ramach działań partnerskich

  W ramach partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych w dniu 02.06.2011 r. podczas organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin Dniach Profilaktyki Lublina Partnerzy Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego wystawili swój punkt informacyjny ...
  (2011-06-06)

  Analiza rynku

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż przeproweadza analizę rynku dotyczącą wykonania badania ewaluacyjnego projektu „Unia Przedsiębiorczych”
  (2011-06-06)

  Ambitni i Przedsiębiorczy

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03 czerwca 2011 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie otrzymał decyzję finansową z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą przyznania środków finansowych na realizację w roku 2011
  (2011-06-01)

  Zajęcia aktywizacyjne

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby zarejestrowane jako bezrobotne i poszukujące pracy do udziału a zajęciach aktywizacyjnych poruszających najważniejsze zagadnienia niezbędne do poszukiwania zatrudnienia.
  (2011-05-17)

  Outplacement - naszą szansą

  zakończenie naboru Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  (2011-05-13)

  Unia Przedsiębiorczych

  Z uwagi na powstałe oszczędności w ramach realizacji projektu „Unia Przedsiębiorczych” Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż w terminie od dnia 16 maja 2011r. do dnia 18 maja 2011r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu „Unia Przedsiębiorczych”
  (2011-05-05)

  Brak funduszy na organizację usług i instrumentów rynku pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje wszystkie zainteresowane osoby/podmioty, że ze względu na bieżącą sytuację finansową nie ma możliwości organizacji usług i instrumentów rynku pracy dla kolejnych osób bezrobotnych.
  (2011-04-07)

  Targi Pracy - kwiecień 2011

  W dniu 07 kwietnia 2011 r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2011.
  (2011-03-30)

  Szkolenia indywidualne

  Zawiesza się nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 228723

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl