• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 542 wiadomości.

  (2012-07-11)

  OGŁOSZENIE

  Dyżury konsultantów Lubelskiej Fundacji Rozwoju
  (2012-07-11)

  Projekt "Lubelska Pracownia"

  Od dnia 1 lipca 2012 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie jako partner rozpoczął uczestnictwo w realizacji projektu partnerskiego „Lubelska Pracownia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  (2012-07-10)

  Są jeszcze środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

  Informacja ważna dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
  (2012-07-09)

  Projekt "Wiedza fundamentem jakości II"

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości II” realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  (2012-07-04)

  Środki EFS na działalność gospodarczą - nabór uzupełniający

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” POKL 2007-2013
  (2012-07-04)

  Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Lubelska Pracownia"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” realizuje innowacyjny projekt pt.: „Lubelska Pracownia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  (2012-07-03)

  Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

  Osoby zainteresowane założeniem własnej działalności oraz tych, którzy już taką działalność prowadzą serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
  (2012-06-28)

  Wizyta delegacji w MUP w związku z podsumowaniem projektu IRZL "Dłużej na rynku pracy"

  W dniu 22 czerwca 2012 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14 gościliśmy przedstawicieli samorządu, służb zatrudnienia i uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier i Czech.
  (2012-06-26)

  Analiza SWOT Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” aktualnie sporządzana jest analiza SWOT Lubelskiego Partnerstwa Publiczno – Społecznego.
  (2012-06-18)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 14 czerwca 2012 r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 odbyło się kolejne spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  (2012-06-06)

  Regionalny Punkt Konsultacyjny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

  Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych oraz częściowo odpłatnych usług doradczych.
  (2012-06-01)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 czerwca 2012 r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 organizowane jest kolejne spotkanie Partnerów LPPS.
  (2012-05-25)

  Projekt partnerski pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych w Lublinie zaprasza instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w projekcie partnerskim dotyczącym wypracowania modelu współpracy międzysektorowej.
  (2012-05-18)

  Klub Pracodawców

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie dnia 5 czerwca 2012 roku w godzinach 13.00 – 14.30 w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Władysława Łokietka 1 (Ratusz) w sali 24 planuje spotkanie w ramach Klubu Pracodawców.
  (2012-05-04)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy" 2012

  Aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności do zatrudnienia 423 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie do 31.12.2012 r.
  (2012-05-02)

  Program specjalny "Liga Aktywnych Kobiet"

  Z dniem 10 kwietnia 2012 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczął realizację programu specjalnego „Liga Aktywnych Kobiet”. Celem programu jest aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych.
  (2012-04-23)

  Targi Pracy - kwiecień 2012

  W dniu 19 kwietnia 2012r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Targów Lubelskich przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2012.
  (2012-04-17)

  Fałszywe oferty pracy wysyłane w imieniu Urzędu

  W ostatnich tygodniach dotarły do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie informacje, że ze służbowych adresów e-mailowych tutejszego Urzędu dochodzą wiadomości z różnymi propozycjami pracy, zachęcającymi do przesyłania na wskazywany każdorazowo inny adres e-mail Wniosek
  (2012-04-16)

  Dzień Walki z Bezrobociem - Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do udziału w obchodach Dnia Walki z Bezrobociem w ramach Targów Pracy organizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
  (2012-04-06)

  PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim

  Projekt innowacyjny jest przykładem projektu partnerskiego realizowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lider projektu), Miejski Urząd Pracy w Lublinie (Partner), Pracodawców Ziemi Lubelskiej (Partner) oraz Stowarzyszenie Natanaelum (Partner).
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 251108

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl