• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 538 wiadomości.

  (2012-10-10)

  Wizyta studyjna ze Skarżyska-Kamiennej

  W dniu 05 października 2012 r. na zaproszenie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie odbyła się wizyta studyjna, której celem było zapoznanie przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu i uczestników CIS ze Skarżyska-Kamiennej z przykładami dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej i tworzenia partnerstw lokalnych.
  (2012-10-10)

  Cyfryzacja w MUP Lublin

  Dzięki sukcesywnemu wdrażaniu technologii teleinformatycznych w MUP mamy nadzieję na wzrost sprawności załatwiania spraw, liczby innowacyjnych rozwiązań związanych z organizacją pracy, efektywności wykorzystania zasobów urzędu oraz innowacyjności pracowników. Najważniejsze jednak jest dla nas zadowolenie klientów odwiedzających urząd.
  (2012-10-02)

  Dzień Kariery 2012

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie organizuje Dzień Kariery 2012 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”
  (2012-09-27)

  Dodatkowe środki finansowe na wsparcie osób bezrobotnych

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że pozyskał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra
  (2012-09-14)

  Zapraszamy osoby bezrobotne z wyższym wykształceniem do udziału w badaniu ankietowym

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” realizuje innowacyjny projekt pt.: „Lubelska Pracownia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  (2012-09-12)

  Badanie potrzeb klientów MUP

  Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie potrzeb klientów MUP
  (2012-09-11)

  BEZPŁATNE USŁUGI DORADCZE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW UTWORZONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH !!!!!

  Tempo rozwoju rynków wymaga ciągłego wdrażania nowych rozwiązań wobec powyższego Miejski Urząd Pracy w Lublinie wyszedł z inicjatywą umożliwienia mikroprzedsiębiorstwom skorzystania z bezpłatnych usług doradczych.
  (2012-08-30)

  PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne

  Projekt innowacyjny jest przykładem projektu partnerskiego realizowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lider projektu), Miejski Urząd Pracy w Lublinie (Partner), Polimex-Mostostal S.A. (Partner) oraz Stowarzyszenie Natanaelum (Partner).
  (2012-08-29)

  PRACODAWCO! Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy zgłoś się do MUP w Lublinie!

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w wysokości 342 000,00 zł.
  (2012-08-24)

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą MUP w zakresie realizowanych projektów i programów.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stale poszukuje dodatkowych źródeł finansowania aplikując o środki z Unii Europejskiej.
  (2012-08-24)

  Akcja „Miejsca Przyjazne Seniorom”

  Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin przy współpracy Prezydenta Miasta Lublin rozpoczęła organizację akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
  (2012-08-22)

  Konkurs Eurokorzyści organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i TVN

  Do 31 sierpnia br. wysyłać można swoje zgłoszenia na konkurs Eurokorzyści podziel się swoją historią, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i TVN.
  (2012-08-14)

  Wsparcie osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w wysokości 342 000,00 zł.
  (2012-07-30)

  AUTOWYPŁATA

  Nowe zasady realizacji wypłat świadczeń
  (2012-07-11)

  OGŁOSZENIE

  Dyżury konsultantów Lubelskiej Fundacji Rozwoju
  (2012-07-11)

  Projekt "Lubelska Pracownia"

  Od dnia 1 lipca 2012 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie jako partner rozpoczął uczestnictwo w realizacji projektu partnerskiego „Lubelska Pracownia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  (2012-07-10)

  Są jeszcze środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

  Informacja ważna dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
  (2012-07-09)

  Projekt "Wiedza fundamentem jakości II"

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości II” realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266069

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl