• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 506 wiadomości.

  (2012-04-23)

  Targi Pracy - kwiecień 2012

  W dniu 19 kwietnia 2012r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Targów Lubelskich przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2012.
  (2012-04-17)

  Fałszywe oferty pracy wysyłane w imieniu Urzędu

  W ostatnich tygodniach dotarły do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie informacje, że ze służbowych adresów e-mailowych tutejszego Urzędu dochodzą wiadomości z różnymi propozycjami pracy, zachęcającymi do przesyłania na wskazywany każdorazowo inny adres e-mail Wniosek
  (2012-04-16)

  Dzień Walki z Bezrobociem - Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do udziału w obchodach Dnia Walki z Bezrobociem w ramach Targów Pracy organizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
  (2012-04-06)

  PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim

  Projekt innowacyjny jest przykładem projektu partnerskiego realizowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lider projektu), Miejski Urząd Pracy w Lublinie (Partner), Pracodawców Ziemi Lubelskiej (Partner) oraz Stowarzyszenie Natanaelum (Partner).
  (2012-04-04)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 30 marca 2012 r. w Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Tematem spotkania był „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego”.
  (2012-03-29)

  Projekt partnerski pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych w Lublinie realizować będzie w okresie 01.05.2012- 30.04.2013 projekt partnerski pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego”.
  (2012-03-22)

  Artykuł promujący Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem promującym działalność Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego pt. "Współpraca międzysektorowa szansą na pomoc dla bezrobotnych".
  (2012-03-20)

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że liczba wniosków złożonych przez osoby bezrobotne o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przekracza możliwości finansowe Urzędu.
  (2012-03-16)

  Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie z dniem 15.03.2012 r. na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych.
  (2012-03-13)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2012 r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 organizowane jest kolejne spotkanie Partnerów LPPS.
  (2012-03-08)

  Umowa o współpracy partnerskiej

  W dniu 01.03.2012r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie zawarł z Fundacją Fuga Mundi Umowę o współpracy partnerskiej w zakresie wspólnej realizacji projektów dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych pn.: "Praca szyta na miarę" i "E-learning przyjazny osobom niepełnosprawnym".
  (2012-03-07)

  I Lubelskie Targi Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej

  FRDL w Lublinie zaprasza do udziału w I Lubelskich Targach Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 10 - 11 marca 2012 roku, w godzinach 10.00-18.00 na terenie Targów Lublin S.A., ul. Dworcowa 11.
  (2012-03-01)

  Program "Krok w przyszłość"

  W wyniku zwolnień grupowych dokonanych przez Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Sp. z o.o. w likwidacji w Lublinie (LZPS) Miejski Urząd Pracy uruchomił w 2012r. uruchomił program "Krok w przyszłość" skierowany do zwolnionych pracowników.
  (2012-02-29)

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że środki finansowe jakie aktualnie były przeznaczone na zadanie p.n. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostały już rozdysponowane.
  (2012-02-29)

  Program "Krok w przyszłość"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że zabezpieczył środki finansowe na realizację programu „Krok w przyszłość”.
  (2012-02-22)

  VII Międzynarodowe Targi Pracy

  W dniu 7 marca 2012 roku odbędzie się VII edycja Międzynarodowych Targów Pracy w Lublinie. Organizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.Wstęp wolny.
  (2012-02-17)

  Informacja dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej

  Fundacja "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, będąca jednym z Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zaprasza w ramach projektu „KROK DO BIZNESU” do składania formularzy zgłoszeniowych (wraz załącznikami)
  (2012-02-01)

  Spotkanie Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 31 stycznia 2012 r. w Kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej odbyło się kolejne spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  (2012-01-26)

  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości- kierunki alokacji Funduszu Pracy- Informacja za okres II półrocze 2008-I półrocze 2010"

  Ile firm założonych dzięki dotacji z urzędu pracy istniej dłużej niż 12 miesięcy? Ile z nich zakończyło swoją działalność? Jakie są losy osób, które otrzymały środki z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na podjęcie działalności gospodarczej?
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 211794

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl