• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 529 wiadomości.

  (2012-08-24)

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą MUP w zakresie realizowanych projektów i programów.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stale poszukuje dodatkowych źródeł finansowania aplikując o środki z Unii Europejskiej.
  (2012-08-24)

  Akcja „Miejsca Przyjazne Seniorom”

  Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin przy współpracy Prezydenta Miasta Lublin rozpoczęła organizację akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
  (2012-08-22)

  Konkurs Eurokorzyści organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i TVN

  Do 31 sierpnia br. wysyłać można swoje zgłoszenia na konkurs Eurokorzyści podziel się swoją historią, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i TVN.
  (2012-08-14)

  Wsparcie osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w wysokości 342 000,00 zł.
  (2012-07-30)

  AUTOWYPŁATA

  Nowe zasady realizacji wypłat świadczeń
  (2012-07-11)

  OGŁOSZENIE

  Dyżury konsultantów Lubelskiej Fundacji Rozwoju
  (2012-07-11)

  Projekt "Lubelska Pracownia"

  Od dnia 1 lipca 2012 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie jako partner rozpoczął uczestnictwo w realizacji projektu partnerskiego „Lubelska Pracownia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  (2012-07-10)

  Są jeszcze środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

  Informacja ważna dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
  (2012-07-09)

  Projekt "Wiedza fundamentem jakości II"

  Projekt „Wiedza fundamentem jakości II” realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  (2012-07-04)

  Środki EFS na działalność gospodarczą - nabór uzupełniający

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych w ramach projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” POKL 2007-2013
  (2012-07-04)

  Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Lubelska Pracownia"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” realizuje innowacyjny projekt pt.: „Lubelska Pracownia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  (2012-07-03)

  Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

  Osoby zainteresowane założeniem własnej działalności oraz tych, którzy już taką działalność prowadzą serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.
  (2012-06-28)

  Wizyta delegacji w MUP w związku z podsumowaniem projektu IRZL "Dłużej na rynku pracy"

  W dniu 22 czerwca 2012 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14 gościliśmy przedstawicieli samorządu, służb zatrudnienia i uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier i Czech.
  (2012-06-26)

  Analiza SWOT Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” aktualnie sporządzana jest analiza SWOT Lubelskiego Partnerstwa Publiczno – Społecznego.
  (2012-06-18)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 14 czerwca 2012 r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 odbyło się kolejne spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  (2012-06-06)

  Regionalny Punkt Konsultacyjny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

  Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych oraz częściowo odpłatnych usług doradczych.
  (2012-06-01)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 czerwca 2012 r. w godz. 13.00-15.00 w Ratuszu w sali nr 24 organizowane jest kolejne spotkanie Partnerów LPPS.
  (2012-05-25)

  Projekt partnerski pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych w Lublinie zaprasza instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w projekcie partnerskim dotyczącym wypracowania modelu współpracy międzysektorowej.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 243047

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl