• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 542 wiadomości.

  (2013-03-22)

  Projekt „Piramida Kompetencji”

  Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 uczestników / uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników/ uczestniczek projektu do 31.05.2014r.
  (2013-03-19)

  Miejski Urząd Pracy wspiera rozwój ekonomii społecznej w Lublinie

  W dniu 15 marca 2013 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie przystąpił do partnerstwa „Inicjatywa na rzecz Ekonomii Społecznej „ SPÓŁDZIELNIA” powołanego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Lublina, a w szczególności osiedla bloków socjalnych przy ul. A. Grygowej w Lublinie.
  (2013-03-18)

  Spotkanie inaugurujące pracę Klubu Pracodawców w 2013 roku.

  W dniu 14 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się spotkanie inaugurujące prace Klubu Pracodawców w roku 2013.
  (2013-02-25)

  Relacja ze spotkania Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 21 lutego 2013 r. w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 odbyło się spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  (2013-02-11)

  Kolejne artykuły prasowe nt. LPPS

  Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułami prasowymi nt. Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego
  (2013-02-11)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lutego 2013 r. (czwartek) w godz. 13.30-15.30 w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 (sala szkoleniowa Galeria, III piętro) organizowane jest spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  (2013-02-04)

  Relacja z obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  W dniu 31 stycznia 2013 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczystość poświęcona obchodom Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
  (2013-01-29)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

  Aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności do zatrudnienia 740 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie do 31.12.2013r.
  (2013-01-29)

  Projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza mikroprzedsiębiorców do skorzystania z usług doradczych w ramach projektu „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy”.
  (2013-01-29)

  Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  W dniu 31 stycznia 2013 r. w godz. 16.00-18.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbędzie się uroczystość poświęcona obchodom Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
  (2013-01-03)

  Podsumowanie działalności Lubelskiego Partnerstwa Publiczno Społecznego w roku 2012

  W dniu 14 grudnia 2012 r. w kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie odbyło się spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego, członków Klubu Pracodawców i Miejskiej Rady Zatrudnienia.
  (2012-12-21)

  KOMUNIKAT

  Od dnia 11 grudnia 2012 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
  (2012-12-10)

  PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU PRACODAWCÓW W ROKU 2012

  Celem powołania Klubu jest budowanie sieci partnerstwa, współpracy i wsparcia na lokalnym rynku pracy pomiędzy urzędem a światem biznesu, jak również inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy poprzez promowanie przedsiębiorczości oraz zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych, rozwój społeczności lokalnej poprzez realizację strategii miasta Lublin
  (2012-11-29)

  Wizyta studyjna z Litwy

  W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14 gościliśmy przedstawicieli litewskich organizacji pozarządowych wspierających osoby bezrobotne.
  (2012-11-23)

  Spotkanie Opłatkowe Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie z Zakładem Aktywności Zawodowej działającym przy Stowarzyszeniu Misericordia podjął inicjatywę organizacji „Spotkania Opłatkowego” dla Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego, członków Klubu Pracodawców i Miejskiej Rady Zatrudnienia.
  (2012-11-05)

  Konferencja „EKONOMIA SPOŁECZNA – ZA CZY PRZECIW?”

  Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza na regionalną konferencję „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?”,która odbędzie się w środę 28 listopada 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie przy al. Racławickich 14.
  (2012-10-31)

  Wizyta studyjna w Toruniu

  W dniach 25-26.10.2012 r. w ramach projektu partnerskiego „ Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” odbyła się wizyta studyjna do Torunia dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji/organizacji członkowskich LPPS.
  (2012-10-31)

  Konkurs Pracodawca Roku 2011 rozstrzygnięty

  W dniu 29 października 2012 r. podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości organizowanej przez Prezydenta Miasta Lublin został rozstrzygnięty konkurs Pracodawca Roku 2011
  (2012-10-29)

  Pracodawca roku 2012

  Rozstrzygnięcie konkursu "Pracodawca roku 2012"
  (2012-10-29)

  Nagroda Publiczności dla Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne zdobyło Nagrodę Publiczności w II edycji Konkursu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Krajowego Ośrodka EFS na najlepsze Lokalne Partnerstwo Społeczno-Prywatne Roku 2012.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 251105

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl