• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 506 wiadomości.

  (2012-10-31)

  Wizyta studyjna w Toruniu

  W dniach 25-26.10.2012 r. w ramach projektu partnerskiego „ Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” odbyła się wizyta studyjna do Torunia dla kadry zarządzającej i pracowników instytucji/organizacji członkowskich LPPS.
  (2012-10-31)

  Konkurs Pracodawca Roku 2011 rozstrzygnięty

  W dniu 29 października 2012 r. podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości organizowanej przez Prezydenta Miasta Lublin został rozstrzygnięty konkurs Pracodawca Roku 2011
  (2012-10-29)

  Pracodawca roku 2012

  Rozstrzygnięcie konkursu "Pracodawca roku 2012"
  (2012-10-29)

  Nagroda Publiczności dla Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne zdobyło Nagrodę Publiczności w II edycji Konkursu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Krajowego Ośrodka EFS na najlepsze Lokalne Partnerstwo Społeczno-Prywatne Roku 2012.
  (2012-10-26)

  DZIEŃ KARIERY 2012

  W dniu 18 października 2012 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie zorganizował „Dzień Kariery 2012” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”.
  (2012-10-22)

  Głosowanie o Nagrodę Publiczności w II edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne

  Zachęcamy do oddawania głosu na Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne w konkursie o Nagrodę Publiczności w II edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku
  (2012-10-17)

  Wojewódzkie Forum Młodzieży „Zainwestuj w przyszłość” w Lublinie

  22 października 2012 r. (poniedziałek) w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w godz. 10.00-13.00 odbędzie się Wojewódzkie Forum Młodzieży organizowane przez Lubelską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.
  (2012-10-11)

  Akcja „Słonik Nadziei”

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie z Klubem Pracodawców włączył się aktywnie w Akcję „Słonik Nadziei”, której celem jest pomoc uczniom klas pierwszych z najbiedniejszych szkół podstawowych województwa lubelskiego.
  (2012-10-10)

  Wizyta studyjna ze Skarżyska-Kamiennej

  W dniu 05 października 2012 r. na zaproszenie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie odbyła się wizyta studyjna, której celem było zapoznanie przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu i uczestników CIS ze Skarżyska-Kamiennej z przykładami dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej i tworzenia partnerstw lokalnych.
  (2012-10-10)

  Cyfryzacja w MUP Lublin

  Dzięki sukcesywnemu wdrażaniu technologii teleinformatycznych w MUP mamy nadzieję na wzrost sprawności załatwiania spraw, liczby innowacyjnych rozwiązań związanych z organizacją pracy, efektywności wykorzystania zasobów urzędu oraz innowacyjności pracowników. Najważniejsze jednak jest dla nas zadowolenie klientów odwiedzających urząd.
  (2012-10-02)

  Dzień Kariery 2012

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie organizuje Dzień Kariery 2012 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Praca: zawód czy kompetencje”
  (2012-09-27)

  Dodatkowe środki finansowe na wsparcie osób bezrobotnych

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że pozyskał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra
  (2012-09-14)

  Zapraszamy osoby bezrobotne z wyższym wykształceniem do udziału w badaniu ankietowym

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” realizuje innowacyjny projekt pt.: „Lubelska Pracownia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  (2012-09-12)

  Badanie potrzeb klientów MUP

  Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie potrzeb klientów MUP
  (2012-09-11)

  BEZPŁATNE USŁUGI DORADCZE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW UTWORZONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH !!!!!

  Tempo rozwoju rynków wymaga ciągłego wdrażania nowych rozwiązań wobec powyższego Miejski Urząd Pracy w Lublinie wyszedł z inicjatywą umożliwienia mikroprzedsiębiorstwom skorzystania z bezpłatnych usług doradczych.
  (2012-08-30)

  PI Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne

  Projekt innowacyjny jest przykładem projektu partnerskiego realizowanego przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lider projektu), Miejski Urząd Pracy w Lublinie (Partner), Polimex-Mostostal S.A. (Partner) oraz Stowarzyszenie Natanaelum (Partner).
  (2012-08-29)

  PRACODAWCO! Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy zgłoś się do MUP w Lublinie!

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w wysokości 342 000,00 zł.
  (2012-08-24)

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą MUP w zakresie realizowanych projektów i programów.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stale poszukuje dodatkowych źródeł finansowania aplikując o środki z Unii Europejskiej.
  (2012-08-24)

  Akcja „Miejsca Przyjazne Seniorom”

  Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin przy współpracy Prezydenta Miasta Lublin rozpoczęła organizację akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 211806

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl