• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 529 wiadomości.

  (2013-05-01)

  TARGI PRACY 2013 - 24.04.2013 r. (relacja)

  W dniu 24 kwietnia 2013r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Targów Lubelskich przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2013
  (2013-04-25)

  Model współpracy międzysektorowej LPPS- relacja z konferencji

  W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu zrzeszonych w LPPS.
  (2013-04-23)

  Przyjazna Praca

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. W projekcie przewidziano wsparcie 30 osób niepełnosprawnych.
  (2013-04-23)

  Przyjazna Praca

  Zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno- zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 UP (15K,15M) zarejestrowanych jako os. bezrobotne w MUP w Lublinie oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% UP w okresie do 30.04.2014r.
  (2013-03-25)

  Rozpoczęcie naboru do II tury uczestników projektu "Piramida Kompetencji"

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. W projekcie przewidziano wsparcie 60 osób bezrobotnych, w tym 39 długotrwale bezrobotnych.
  (2013-03-25)

  Projekt „Integracja – Wiedza – Rozwój”

  Ruszyła rekrutacja do projektu pt.: „Integracja – Wiedza – Rozwój”
  (2013-03-25)

  Projekt „Integracja – Wiedza – Rozwój”

  Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych w okresie do września 2014 r. poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcia zatrudnienia.
  (2013-03-22)

  Projekt „Piramida Kompetencji”

  Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 uczestników / uczestniczek projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników/ uczestniczek projektu do 31.05.2014r.
  (2013-03-19)

  Miejski Urząd Pracy wspiera rozwój ekonomii społecznej w Lublinie

  W dniu 15 marca 2013 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie przystąpił do partnerstwa „Inicjatywa na rzecz Ekonomii Społecznej „ SPÓŁDZIELNIA” powołanego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Lublina, a w szczególności osiedla bloków socjalnych przy ul. A. Grygowej w Lublinie.
  (2013-03-18)

  Spotkanie inaugurujące pracę Klubu Pracodawców w 2013 roku.

  W dniu 14 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się spotkanie inaugurujące prace Klubu Pracodawców w roku 2013.
  (2013-02-25)

  Relacja ze spotkania Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  W dniu 21 lutego 2013 r. w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 odbyło się spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  (2013-02-11)

  Kolejne artykuły prasowe nt. LPPS

  Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułami prasowymi nt. Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego
  (2013-02-11)

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 lutego 2013 r. (czwartek) w godz. 13.30-15.30 w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju przy ul. Rynek 7 (sala szkoleniowa Galeria, III piętro) organizowane jest spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
  (2013-02-04)

  Relacja z obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  W dniu 31 stycznia 2013 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczystość poświęcona obchodom Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
  (2013-01-29)

  Projekt systemowy "Ambitni i Przedsiębiorczy"

  Aktywizacja zawodowa i poprawa zdolności do zatrudnienia 740 osób bezrobotnych z terenu miasta Lublin w okresie do 31.12.2013r.
  (2013-01-29)

  Projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza mikroprzedsiębiorców do skorzystania z usług doradczych w ramach projektu „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy”.
  (2013-01-29)

  Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  W dniu 31 stycznia 2013 r. w godz. 16.00-18.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbędzie się uroczystość poświęcona obchodom Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
  (2013-01-03)

  Podsumowanie działalności Lubelskiego Partnerstwa Publiczno Społecznego w roku 2012

  W dniu 14 grudnia 2012 r. w kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie odbyło się spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego, członków Klubu Pracodawców i Miejskiej Rady Zatrudnienia.
  (2012-12-21)

  KOMUNIKAT

  Od dnia 11 grudnia 2012 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
  (2012-12-10)

  PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU PRACODAWCÓW W ROKU 2012

  Celem powołania Klubu jest budowanie sieci partnerstwa, współpracy i wsparcia na lokalnym rynku pracy pomiędzy urzędem a światem biznesu, jak również inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy poprzez promowanie przedsiębiorczości oraz zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych, rozwój społeczności lokalnej poprzez realizację strategii miasta Lublin
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 243067

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl