• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 506 wiadomości.

  (2013-07-15)

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą MUP w zakresie realizowanych projektów i programów

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno osób bezrobotnych, poszukujących pracy jak też pracodawców stale poszukuje dodatkowych źródeł finansowania aplikując o środki z Unii Europejskiej.
  (2013-07-15)

  Komunikat

  Rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  (2013-07-15)

  KONKURS "PRACODAWCA ROKU 2012"

  Szanowni Państwo Od 01 sierpnia 2013 lokalne firmy mogą zgłaszać swój udział w konkursie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na najlepszego„PRACODAWCĘ ROKU 2012”. Zwycięzcy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.
  (2013-07-03)

  „Integracja – Wiedza – Rozwój” – nabór do udziału w projekcie

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż obecnie trwa nabór osób długotrwale bezrobotnych w tym osób po zwolnieniu z zakładu karnego.
  (2013-07-01)

  Partnerstwo „Inicjatywa na rzecz ekonomii społecznej SPÓŁDZIELNIA” w finale konkursu REVES

  Partnerstwo „Inicjatywa na rzecz ekonomii społecznej SPÓŁDZIELNIA”, którego członkiem jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie zakwalifikowało się do finału w konkursie REVES EXCELLENCE AWARD 2013.
  (2013-06-25)

  "Przyjazna Praca" - ostatnia III tura naboru

  Miejski Urząd Pracy informuje o ostatniej III turze naboru uczestników/uczestniczek do projektu pt: „Przyjazna Praca” skierowanego do osób niepełnosprawnych.
  (2013-06-24)

  "Piramida Kompetencji" - ostatnia tura naboru

  Uwaga trwa nabór do ostatniej tury uczestników / uczestniczek projektu „Piramida Kompetencji”
  (2013-06-21)

  Szkolenie dla członków LPPS

  W dniu 14 czerwca 2013 r. w Karczmie TADAMI przy Drodze Męczenników Majdanka 177/179 odbyło się szkolenie dla 40 osób-członków Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego pn. „ Zarządzanie przez cele z elementami komunikacji”
  (2013-06-19)

  "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"

  Buiro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności".
  (2013-06-06)

  BRANŻOWY GPS DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ

  Absolwentów szkół wyższych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, którzy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych nie podjęli zatrudnienia.
  (2013-05-28)

  "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"

  Projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności" ​ realizowany jest przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujące w strukturze Urzędu Miasta Lublin.
  (2013-05-20)

  "Integracja-Wiedza-Rozwój"

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż obecnie trwa nabór kandydatów/kandydatek do udziału w projekcie pt.: „Integracja – Wiedza – Rozwój”
  (2013-05-14)

  Program specjalny „Wsparcie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia”

  Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat bez kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia zawodowego, do których zastosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły efektu zatrudnieniowego.
  (2013-05-14)

  Rozpoczęcie naboru do III tury uczestników projektu „Piramida Kompetencji”

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. W projekcie przewidziano wsparcie ogółem 60 osób bezrobotnych, w tym 39 długotrwale bezrobotnych.
  (2013-05-08)

  Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

  „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” – pilotażowy projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3.
  (2013-05-01)

  TARGI PRACY 2013 - 24.04.2013 r. (relacja)

  W dniu 24 kwietnia 2013r. w godz. 9.30.-14.00 w Hali Targów Lubelskich przy ulicy Dworcowej 11 w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie zorganizował Targi Pracy 2013
  (2013-04-25)

  Model współpracy międzysektorowej LPPS- relacja z konferencji

  W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu zrzeszonych w LPPS.
  (2013-04-23)

  Przyjazna Praca

  Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. W projekcie przewidziano wsparcie 30 osób niepełnosprawnych.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 211096

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl