• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 542 wiadomości.

  (2014-07-14)

  Spotkanie z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie zapraszają uczestników projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” na spotkanie grupowe z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne
  (2014-07-09)

  Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych on-line

  Zapraszamy do korzystania z porad prawnych on-line udzielanych przez ekspertów w zakresie prawa pracy, przepisów BHP i zagadnienia dyskryminacji w miejscu pracy.
  (2014-07-01)

  Podsumowanie spotkania z przedstawicielami instytucji edukacyjnych

  W dniu 30 czerwca 2014r. w tut. Urzędzie zorganizowano w ramach projektu pt.: „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny spotkanie grupowe uczestników/uczestniczek z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne.
  (2014-06-30)

  Spotkanie z przedstawicielami instytucji edukacyjnych

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają uczestników projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” na spotkanie grupowe z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne.
  (2014-06-18)

  Rekrutacja do projektu „Przyjazna Praca II”

  Do 25 czerwca br. został przedłużony nabór uczestników do projektu "Przyjazna Praca II"
  (2014-06-16)

  Komunikat

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że w dniu 20 czerwca 2014 (piątek) Urząd będzie nieczynny (podstawa prawna: art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 zm)
  (2014-06-12)

  Klub Pracodawców- 11 czerwca 2014 r.

  W dniu 11 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Lublin przy Placu Łokietka 1 odbyło się kolejne spotkanie Klubu Pracodawców .
  (2014-06-09)

  Zaproszenie na zjazd absolwentów UMCS

  14 czerwca br. w Lublinie odbędzie się, organizowany z okazji 70-lecia Uczelni, ogólnopolski I Zjazd Absolwentów UMCS (połączony z Piknikiem UMCS), na który serdecznie w imieniu organizatorów zapraszamy.
  (2014-06-06)

  Rozpoczęcie drugiego naboru do projektu „Przyjazna Praca II”

  Od 09 do 18 czerwca 2014r. będzie odbywał się kolejny nabór do projektu „Przyjazna Praca II” . Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niepełnosprawnych.
  (2014-06-05)

  Nabór wniosków na organizację staży dla osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych

  Miejski Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na organizację 6 miesięcznych staży dla osób bezrobotnych po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.
  (2014-06-04)

  WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA. KONKURS NA NAJLEPSZE INICJATYWY MIĘDZYSEKTOROWE W WOJ. LUBELSKIM

  Lubelska Fundacja Rozwoju, Miejski Urząd Pracy w Lublinie i Stowarzyszenie W STRONĘ CZŁOWIEKA ogłaszają KONKURS NA NAJLEPSZE INICJATYWY
  (2014-06-02)

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „MŁODA RODZINA NA RYNKU PRACY”-3 czerwca 2014

  Zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej zagadnienia funkcjonowania rodziny na rynku pracy. Patronat nad wydarzeniem objął Miejski Urząd Pracy w Lublinie.
  (2014-05-29)

  Podziękowania za udział w Targach Edukacyjnych

  Szanowni Państwo, Podczas drugiej edycji Tragów Edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego”, ofertę edukacyjną zaprezentowało 30 instytucji edukacyjnych
  (2014-05-28)

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SEMINARIUM INFORMACYJNO – SZKOLENIOWYM – 29 MAJA 2014 r. W LUBLINIE

  Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w SEMINARIUM
  (2014-05-27)

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM SPOTKANIU pt.: „KOMUNIKACJA DLA INTEGRACJI” – 30 maj 2014

  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Rady Europy dotyczącym budowania przyjaznego klimatu wobec cudzoziemców.
  (2014-05-27)

  Budżet obywatelski dla Lublina

  30 maja UM Lublin rozpoczyna proces przyjmowania wniosków w ramach Budżetu obywatelskiego Lublina. Mieszkańcy mogą zdecydować o przeznaczeniu 10 mln zł.
  (2014-05-16)

  UWAGA!TARGI EDUKACYJNE

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w Targach Edukacyjnych w dniu 28 maja 2014r.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265074

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl