• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Aktualności

  Znaleziono 506 wiadomości.

  (2015-03-16)

  Dodatkowe środki finansowe na organizację staży przez pracodawców

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.
  (2015-03-16)

  Komunikat

  Uprzejmie prosimy o przekazywanie dokumentacji, wniosków itp. do MUP w Lublinie w formie umożliwiającej jej odpowiednie wprowadzenie do elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK
  (2015-03-12)

  Pracodawco skorzystaj ze wsparcia MUP w Lublinie

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia ze środków MUP do składania wniosków
  (2015-03-10)

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS
  (2015-03-05)

  „LUBELSKA PRACOWNIA” w Łukowie

  Informacja na temat spotkania, które odbyło się dn.27.02.2015
  (2015-03-03)

  "LUBELSKA PRACOWNIA" w Janowie Lubelskim

  Informacja na temat spotkania, które odbyło się dn. 25.02.2015
  (2015-02-27)

  Podsumowanie spotkania grupowego "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"

  W dniu 26 lutego 2015r. w godz. 12-14 w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zorganizowano w ramach projektu pt.: „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny spotkanie grupowe uczestników/uczestniczek projektu z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne
  (2015-02-26)

  TARGI PRACY 2015

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. w godz. 9.30-14.00 w Centrum Targowo – Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Park Ludowy), Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie organizuje Targi Pracy 2015
  (2015-02-23)

  Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami instytucji edukacyjnych

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają uczestników projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” na spotkanie grupowe z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 roku w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
  (2015-02-18)

  "LUBELSKA PRACOWNIA" w Rykach

  Infomacja na temat spotkania, które odbyło się 16.02.2015
  (2015-02-02)

  "LUBELSKA PRACOWNIA" w Opolu Lubelskim

  Informacja na temat spotkania, które odbyło się dn. 23.01.2015
  (2015-01-30)

  Podsumowanie spotkania w ramach projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"

  W dniu 29 stycznia 2015r. w tut. Urzędzie zorganizowano w ramach projektu pt.: „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny spotkanie grupowe uczestników/uczestniczek z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne
  (2015-01-27)

  Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

  W dniu 26 stycznia 2015 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
  (2015-01-26)

  Informacja o przystąpieniu do Porozumienia

  Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, stronach porozumienia partnerskiego oraz zakresie zadań partnerów.
  (2015-01-21)

  "Lubelska Pracownia" w Krasnymstawie

  Informacja na temat spotkania, które odbyło się dn.19.01.2015 w Krasnymstawie
  (2015-01-20)

  Zaproszenie

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają uczestników projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” na spotkanie grupowe z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 roku
  (2015-01-20)

  Środki finansowe na rok 2015- informacja

  Środki finansowe na 2015 rok, jakimi dysponuje Miejski Urząd Pracy w Lublinie, to 24.674,4 tys. zł. Kwota zostanie przeznaczona na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a także na realizację innych zadań fakultatywnych.
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 211605

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl