• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zaproszenie do udziału w szkoleniach komputerowych

  (2015-05-13)

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY W LUBLINIE

  zaprasza osoby z wykształceniem maksymalnie średnim, w wieku 18-64 lata, zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych kończących się egzaminem zewnętrznym na poziomie ECDL Start.

  Szkolenie na poziomie ECDL Start (64 h) obejmuje następujący zakres tematyczny:

  • użytkowanie komputerów
  • przetwarzanie tekstów
  • arkusze kalkulacyjne
  • usługi w sieciach informatycznych (przeglądanie stron www i komunikacja)

  Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • podręczniki
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla osób bezrobotnych
  • zaświadczenie ukończenia kursu
  • przerwy kawowe
  • certyfikat ECDL Start (dotyczy osób, które zdadzą pomyślnie egzamin)

  2 dodatkowe szkolenia (realizowane w miesiącu maju i czerwcu 2015 r.) uruchomione zostaną
  w Lublinie i w Kraśniku.

  Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi oświadczeniami i dostarczyć je do siedziby Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie
  (ul. Lubartowska 74 A, I p., p. 105).

  Dodatkowo prosimy o dostarczenie następujących dokumentów w przypadku:

  • osób pracujących - Zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy (Zał. nr 5);
  • osób bezrobotnych -  zaświadczenia z Urzędu Pracy o okresach zarejestrowania;
  • osób kształcących się/uczących się - kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej
  • rolników - zaświadczenia z KRUS.

  Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:
  Biuro projektu w Lublinie: FRL, ul. Lubartowska 74 A, I p. tel. 81/710 19 21 (20),
  e-mail: ;

  http://fundacja.lublin.pl/index.php/2173-trwa-nabor-na-2-dodatkowe-kursy-ecdl-start-w-ramach-projektu-z-komputerem-na-ty


   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266211

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl