• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Zapraszamy do składania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (II)”

  (2016-08-25)

  Zapraszamy do składania wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (II)”.

  Szkolenia w ramach projektu:

  •   są szkoleniami zawodowymi,
  •  kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje uczestników,
  •  kończą się egzaminem zewnętrznym mającym na celu weryfikację kwalifikacji zawodowych.

  Uczestnikiem / uczestniczką projektu może być wyłącznie osoba w wieku 30 lat i więcej zarejestrowana w MUP w Lublinie jako osoba bezrobotna, dla której został ustalony I lub II  profil pomocy, należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

  ü  osoby w wieku 50 lat i więcej,

  ü  długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy),

  ü  osoby z niepełnosprawnościami,

  ü  osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne z wyłączeniem wykształcenia pomaturalnego, policealnego, wyższego).

   

  Szczegółowych informacji udzielają:

  specjaliści ds. rozwoju zawodowego, pokój nr 207, tel. 81 466-52-22/25

                                                

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266231

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl