• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  ZAPROSZENIE

  (2011-12-06)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie zaprasza podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS zainteresowane rozpowszechnieniem informacji n/t bezpłatnych szkoleń oraz innych form wsparcia związanych z aktywizacją zawodową i społeczną osób pozostających bez pracy dostępnych w ramach realizowanych projektów oraz pomocą urzędu w rekrutacji uczestników projektów o zgłaszanie drogą e-mail: informacji na ten temat.

  Dodatkowo prosimy o przesłanie logo wraz z adresem Państwa strony internetowej, co pozwoli zamieścić link na stronie tut. Urzędu.

  Pozyskane w powyższy sposób dane pozwolą stworzyć na stronie internetowej MUP w Lublinie: www.mup.lublin.pl bazę/katalog bezpłatnych szkoleń i innych form wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego dostępnych w ramach realizowanych projektów.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266224

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl