• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości- kierunki alokacji Funduszu Pracy- Informacja za okres II półrocze 2008-I półrocze 2010"

  (2012-01-26)

  Samozatrudnienie staje się współcześnie jedną z popularniejszych form zatrudnienia. Uruchomienie własnego biznesu, przez osoby o przedsiębiorczych cechach, jest szansą uniknięcia poszukiwania pracy oraz możliwością praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i kwalifikacji. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jest jednym z bardziej popularnych instrumentów rynku pracy, z którego chętnie korzystają osoby bezrobotne, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Świadczy o tym dynamiczny wzrost wpływających do MUP wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ile firm założonych dzięki dotacji z urzędu pracy istniej dłużej niż 12 miesięcy? Ile z nich zakończyło swoją działalność? Jakie są losy osób, które otrzymały środki z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na podjęcie działalności gospodarczej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdzie Państwo w analizie przygotowanej przez MUP w Lublinie pn.” Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości- kierunki alokacji Funduszu Pracy- Informacja za okres II półrocze 2008-I półrocze 2010.

  Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej dokumentem.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 264433

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl