• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Unia Przedsiębiorczych

  (2011-05-13)

  Z uwagi na powstałe oszczędności w ramach realizacji projektu „Unia Przedsiębiorczych” Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż w terminie od dnia 16 maja 2011r. do dnia 18 maja 2011r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca uczestników do projektu „Unia Przedsiębiorczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie – pok. nr 1 (Informacja) tel. 81 466-52-52 - pok. 3 (466-52-35), pok. 4 (466-52-38), pok. 5 (466-52-42) i pok.12 (466-52-32) w celu pobrania, a następnie złożenia Formularza Zgłoszeniowego. Formularz Zgłoszeniowy możliwy jest również do pobrania na stronie internetowej www.mup.lublin.pl w zakładce – Pliki do pobrania.

  W ramach działań projektowych zaplanowano przyznanie dla 10 osób bezrobotnych wsparcia w postaci : indywidualne doradztwo biznesowe oraz szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z których 5 osób bezrobotnych wyłonionych przez Komisję Oceny Wniosków otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265094

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl