• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  UWAGA KONKURS "PRACODAWCA ROKU 2014"

  (2015-07-15)

  UWAGA! Konkurs PRACODAWCA ROKU 2014!

  SERDECZNIE ZACHĘCAMY LOKALNYCH PRACODAWCÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z MUP W LUBLINIE
   DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

  Szanowni Państwo,

  Już po raz kolejny ogłaszamy Konkurs „Pracodawca Roku”.

  Od 03 sierpnia 2015 lokalne firmy mogą zgłaszać swój udział w konkursie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na najlepszego „PRACODAWCĘ ROKU 2014”.

  Cel konkursu:

  promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się polityką personalną otwartą na wsparcie, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych, zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, promowanie idei współpracy i partnerstwa.

  Kryteria oceny

  O tym, która firma zwycięży zadecyduje Kapituła Konkursu. Jury brać będzie pod uwagę m.in. współpracę w 2014 roku z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie w zakresie: zgłaszania wolnych miejsc pracy, zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie, w tym osób niepełnosprawnych, m.in. na podstawie skierowania do pracy, udziału
  w przedsięwzięciach organizowanych przez MUP w Lublinie.

  Zgłoszenie do konkursu

  Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić udostępniony poniżej formularz zgłoszeniowy,  który można dostarczyć na 3 sposoby:

  • drogą elektroniczną na skrzynkę: ,
  • pocztą na adres Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin,
  • osobiście do siedziby MUP w Lublinie - Kancelaria pok. 101. I piętro

  Zgłoszenia pracodawców przyjmowane będą od 03.08.2015 r. do 30.09.2015 r.

  Nagrody dla zwycięzców

  Najlepsi pracodawcy otrzymają z rąk Prezydenta Miasta Lublin oraz Dyrektora MUP
  w Lublinie:

  • dyplom i statuetkę, które zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości,
  • możliwość uczestnictwa w programach rynku pracy w MUP w Lublinie,
  • reklamę „PRACODAWCY ROKU 2014” na stronie internetowej www.mup.lublin.pl oraz w lokalnej prasie,
  • możliwość posługiwania się tytułem „PRACODAWCA ROKU 2014”,
  • stałe konsultacje z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym MUP w Lublinie.

  Finaliści konkursu zostaną zaprezentowani na stronie internetowej www.mup.lublin.pl
  w zakładce Klub Pracodawców jako przykłady dobrych praktyk. 

  Więcej szczegółów dotyczących Konkursu znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266073

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl