• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Szkolenia indywidualne

  (2011-03-30)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że na dzień 29.03.2011 r. do tut. Urzędu wpłynęło 231 wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

  W związku z bardzo ograniczoną kwotą środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w 2011 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia zdecydowanej większości złożonych wniosków.

  W zaistniałej sytuacji zawiesza się z dniem 11.04.2011 r. do odwołania nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265093

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl