• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Świąteczne spotkanie podsumowujące współpracę międzysektorową środowisk związanych z rynkiem pracy

  (2016-12-15)

  14 grudnia 2016 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego, Lubelskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, Klubu Pracodawców i Miejskiej Rady Zatrudnienia podsumowujące dotychczasową współpracę partnerską pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi, nauką i biznesem.

  Pan Robert Gmitruczuk- Wicewojewoda Lubelski podziękował Partnerom współpracującym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym za niesioną pomoc  i wsparcie oraz ciekawe, godne upowszechnienia partnerskie inicjatywy, które są realizowane w Lublinie  i woj. lubelskim.

  Władze Miasta Lublin reprezentował Pan Artur Szymczyk- Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, który w swoim wystąpieniu wskazał na konieczność kontynuowania partnerskiej współpracy międzysektorowej, która stanowi przykład dobrej praktyki, mogący być zachętą dla innych samorządów i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli biznesu i uczelni wyższych do wypracowywania własnych standardów współpracy oraz inicjowania nowatorskich, partnerskich przedsięwzięć.

  Uroczystość- swoim świątecznym występem- wzbogacił Chór "Laudate Dominum" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie pod batutą Pani Agnieszki Stunio.

  Spotkanie zakończyło się wspólnym dzieleniem opłatka, życzeniami świątecznymi  i modlitwą, którą wygłosił Ks. Biskup Mieczysław Cisło.


  Lubelskie Partnerstwo Publiczno- Społeczne stanowi odpowiedź na potrzeby osób bezrobotnych  i poszukujących pracy w kontekście zwiększenia dostępu do poszczególnych form wsparcia. W przeciągu 5 letniej działalności, dzięki wysiłkom Partnerów  (58 podmiotów) udało się pozyskać ponad 11 mln zł na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz wypracować skuteczne metody i standardy wspierania mieszkańców Lublina i woj. lubelskiego. Partnerstwo wspiera też przede wszystkim innowacje społeczne, dzięki którym w ostatnich latach możliwe było utworzenie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych. To pierwsza w Polsce instytucja parasolowa wspierająca powstawanie i rozwój partnerstw  i inicjatyw lokalnych. Obecnie realizowany jest też projekt partnerski, w ramach którego przekazujemy granty finansowe na najlepsze inicjatywy społeczne wspierające przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej. 

  Kolejną partnerską inicjatywą, realizowaną cyklicznie są bezpłatne porady eksperckie świadczone dla mieszkańców Lublina i woj. lubelskiego przez  ZUS, KRUS, MOPR i MUP.  W mijającym roku skorzystało z nich ponad 10 000 osób.

  Zaproszonym gościom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Spotkanie opłatkowe 2016

  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Spotkanie LPPS
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266344

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl