• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  "Startuj z nami po sukces zawodowy"

  (2015-06-26)

  logo Fundusze Europejskie - wiedza edukacja rozwój
   
  logo Unia Europejska - europejski fundusz społeczny


  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt
  "Startuj z nami po sukces zawodowy"

  PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

  • Tegorocznych absolwentów szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych
  • Zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

   W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

  • 90-dniowe staże zawodowe w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde (region Branderburgia ) w okresie sierpień – październik, wrzesień – grudzień 2015 r.
  • Transport do miejsca odbywania stażu i z powrotem
  • Zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w Niemczech
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
  • Opieka mentora podczas odbywania stażu
  • Przygotowanie językowe i kulturowe przed wyjazdem na staż (intensywny kurs języka niemieckiego)
  • Kieszonkowe (ok. 70 euro/tyg)

   KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

  • Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności w wybranym zawodzie potwierdzonych certyfikatem
  • Wzrost pewności siebie uczestników oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego
  • Wzrost umiejętności i kompetencji językowych
  • Zmiana stereotypów postrzegania innych kultur
  • Wzrost mobilności geograficznej oraz zniwelowanie lęku przed zmianami

   Kontakt w sprawie rekrutacji:

  Paulina Kuzia: Paulina_Kuzia@wp.pl, (81) 745-18-16 wew. 270
  Edyta Wiśniewska: projekt.ewisniewska@puplublin.pl, (81) 745-18-16 wew. 257

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266034

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl