• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Spotkanie z przedstawicielami instytucji edukacyjnych

  (2014-11-13)

  ZAPROSZENIE

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają uczestników projektu „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” na spotkanie grupowe z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 roku w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, pok. 203 A, w godzinach od 13:00 do 15:00.

  Wartością dodaną spotkania będzie warsztat z zarządzania czasem. Uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenie potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności planowania i gospodarowania swoim czasem.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.LCDE.pl

  PROGRAM SPOTKANIA

  Godz. 13.00
  Przywitanie uczestników projektu i przedstawicieli podmiotów świadczących usługi edukacyjne

  Godz. 13.10 - 14.50
  Prezentacje ofert zaproszonych instytucji

  1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Lublinie
  2. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych
  3. Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

  Godz. 15.00
  Zakończenie spotkania

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266340

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl