• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  (2011-09-27)

  W dniu 14 września 2011 r. w Ratuszu odbyło się II spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Tematem spotkania było kreowanie wizerunku Partnerstwa.

  Dokonano wyboru logo Partnerstwa oraz podjęto decyzję o przygotowaniu wspólnego informatora nt. realizowanych projektów i programów mających na celu ograniczanie zjawiska bezrobocia, który kolportowany będzie wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pozwoli to na sprawne przekazywanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwych formach aktywizacji zawodowej.

  Kolejne spotkanie Partnerstwa zostało zaplanowane na koniec października 2011 r.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Spotkanie Partnerów 2011.09.14

  Spotkanie Partnerów
  Spotkanie Partnerów
  Spotkanie Partnerów
  Spotkanie Partnerów
  Spotkanie Partnerów
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265082

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl