• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Spotkanie Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  (2012-02-01)

  W dniu 31 stycznia 2012 r. w Kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie prowadzonej przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej odbyło się kolejne spotkanie Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego.

  Podczas spotkania Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie zaprezentowało projekt napisany wspólnie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, na który udało się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich. Projekt daje realną możliwość stworzenia modelu współpracy pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem biznesu, a przy zaangażowaniu członków Partnerstwa może stać się przykładem dobrej praktyki upowszechnianym w skali ogólnopolskiej. Swoją ofertę wsparcia dla osób bezrobotnych zaprezentował również Zakład Aktywności Zawodowej Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Firma Szkoleniowa i Doradztwa Personalnego Consultor oraz Fundacja Inicjatyw Menadżerskich. Podjęto decyzję, że działania partnerstwa oraz jego dalszy rozwój ukierunkowane będą na stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób, które z różnych przyczyn nie radzą sobie na rynku pracy.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Spotkanie LPPS 31.01.2012

  Spotkanie 31.01.2012
  Spotkanie 31.01.2012
  Spotkanie 31.01.2012
  Spotkanie 31.01.2012
  Spotkanie 31.01.2012
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266335

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl