• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Sektor NAUKI przystąpił do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego

  (2014-04-16)

  W dniu 15 kwietnia 2014 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie nastąpiło uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego sektora NAUKI. Rektorzy 9 uczelni i szkół wyższych (UMCS, KUL, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie) wyrazili chęć partnerskiej współpracy w zakresie wspierania osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególności osób młodych- absolwentów uczelni wyższych.

  Deklarację partnerskiej współpracy z uczelniami i szkołami wyższymi w imieniu Zarządu Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego podpisała Pani Monika Lipińska- Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

  Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne zainicjowane zostało przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin w maju 2011 r. Od tego czasu Partnerzy skupieni w Lubelskim Partnerstwie Publiczno-Społecznym podejmują wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, starają się też budować wzajemną sieć wsparcia angażując i łącząc zasoby różnych sektorów: administracji publicznej, organizacji pozarządowych, biznesu i nauki. Efektem tej pracy jest pozyskanie w ciągu niespełna 3 lat 6 mln złotych na działania partnerskie i wypracowanie innowacyjnego podejścia do współpracy międzysektorowej.

  Zapraszając do współpracy sektor NAUKI Partnerstwo chce skutecznie planować działania na rzecz aktywizacji osób młodych, absolwentów uczelni wyższych i wspólnie z uczelniami i szkołami wyższymi pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na ich aktywizację.

  Działalność Partnerstwa łącząca przedstawicieli sektora administracji publicznej, organizacji pozarządowych, sektora biznesu i nauki pozwoli sprawnie realizować Strategię Rozwoju Miasta Lublin oraz przeciwdziałać bezrobociu młodych mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego.

  Powiązana galeria zdjęć:

  LPPS- Uczelnie

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 258280

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl