• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w mieście Lublin (III)”

  (2017-01-11)

   

  W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (III)”

  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2„Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

  zapraszamy do udziału w projekcie

  osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

  Uczestnikom w ramach projektu proponujemy:

  • szkolenia realizowane w trybie indywidualnym z uprawdopodobnieniem zatrudnienia przez pracodawcę na okres minimum 3 miesięcy,,
  • staże trwające do 6 miesięcy,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bony na zasiedllenie.

  W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta!!!


  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265091

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl