• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program specjalny „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

  (2015-11-13)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczyna realizację programu specjalnego „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”. Celem programu jest zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 długotrwale bezrobotnych osób w wieku 30 - 50 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy jednoczesnym osiągnięciu min. 80% efektywności zatrudnieniowej.

  Program skierowany jest do 15 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30 - 50 lat, posiadających kwalifikacje nieadekwatne w stosunku do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, dla których ustalono II lub III profil pomocy. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby bezrobotne
  w stosunku do których zastosowane wcześniej usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły trwałego efektu.

  W ramach programu specjalnego uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  • indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń indywidualnych,
  • staży.

  Elementami specyficznymi wspierającymi zatrudnienie uczestników programu będą:

  • -  stypendium za udział w grupowym poradnictwie zawodowym,
  • -  warsztaty z kształtowania własnego wizerunku realizowane w ramach grupowego poradnictwa zawodowego;
  • -  zwrot kosztów dojazdu na usługi i instrumenty rynku pracy.

  Program specjalny realizowany będzie w okresie od listopada 2015r. do listopada 2016r.

  Od dnia 12 listopada do 27 listopada br. będzie prowadzona rekrutacja uczestników programu. W przypadku zakwalifikowania 15 osób bezrobotnych do listy podstawowej i 10 osób bezrobotnych do listy rezerwowej proces rekrutacji zostanie zawieszony. Osoby bezrobotne spełniające kryteria udziału w programie zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pośrednikami pracy Referatu Oferowania Pracy.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266029

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl