• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Program "Krok w przyszłość"

  (2012-02-29)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że zabezpieczył środki finansowe na realizację programu „Krok w przyszłość” skierowanego do 90 osób bezrobotnych zwolnionych w wyniku zwolnienia grupowego w Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego w Lublinie, którzy utracili zatrudnienie w okresie od 01 września 2011 r.

  Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa zdolności do zatrudnienia ww. osób. W ramach programu sfinansowany będzie: udział w zajęciach aktywizacyjnych i szkoleniach zawodowych. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa w programie będą mogły również skorzystać ze staży lub ubiegać się o przyznanie dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

  Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać bezpośrednio u doradcy zawodowego MUP w Lublinie.

  Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 81 466 52 52- informacja, 81 466 52 27,28,30- doradcy zawodowi lub w siedzibie MUP przy ul. Niecałej 14 w Lublinie.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265077

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl