• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Porozumienie z dnia 07.12.2011r.

  (2011-12-20)

  W dniu 07.12.2011r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie podpisał z MOPR i Zarządem Nieruchomości Komunalnych porozumienie o współpracy przy realizacji programu pomocy. Zawarte porozumienie jest wynikiem potrzeb naszych wspólnych klientów w rozwiązaniu problemów zadłużenia w opłatach czynszowych. Dlatego w warunkach porozumienia zawarto deklarację objęcia aktywizacją zawodową osób zadłużonych w ZNK do wysokości 15 tys. zł. W szczególności dotyczyć to będzie kierowania klientów wskazanych przez MOPR do prac społecznie użytecznych w celu umożliwienia im spłaty powstałego zadłużenia

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266210

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl