• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Podsumowanie spotkania grupowego z dnia 20.11.2014r.

  (2014-11-24)

  W dniu 20 listopada 2014r. w godz. 13-15 w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zorganizowano w ramach projektu pt.: „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny spotkanie grupowe uczestników/uczestniczek projektu z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne. W trakcie spotkania swoją ofertę zaprezentowały następujące instytucje:

  1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Lublinie

  2. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych

  3. Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

  Wartością dodaną spotkania był warsztat z zarządzania czasem, podczas którego uczestnicy/uczestniczki projektu zdobyli wiedzę i umiejętności planowania i gospodarowania swoim czasem.

  Zorganizowane spotkanie grupowe przyczyni się do osiągnięcia założonego celu projektu, jakim jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego 600 osobom dorosłym z obszaru powiatu grodzkiego lubelskiego poprzez promowanie idei kształcenia ustawicznego, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno – szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Spotkanie grupowe 20.11.2014r.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266075

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl