• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Podsumowanie działalności Lubelskiego Partnerstwa Publiczno Społecznego w roku 2012

  (2013-01-03)

  W dniu 14 grudnia 2012 r. w kawiarni Santiago Cafe przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie odbyło się „Spotkanie OpłatkowePartnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno- Społecznego, członków Klubu Pracodawców i Miejskiej Rady Zatrudnienia.

  Zgromadzonych gości, w imieniu swoim i Pani Prezydent Moniki Lipińskiej, powitała Pani Katarzyna Kępa- Dyrektor MUP w Lublinie oraz założyciel Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ks. prałat Tadeusz Pajurek.

  W trakcie spotkania podsumowana została działalności Lubelskiego Partnerstwa Publiczno Społecznego w roku 2012, którą dokonała Pani Monika Różycka-Górska- koordynująca LPPS z ramienia Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zaprezentowany został również przez przedstawiciela Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w Lublinie- Panią Agnieszką Drozd- stworzony w ramach projektu partnerskiego pn. „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego” system informatyczny (platforma) do gromadzenia i przetwarzania informacji w ramach Partnerstwa, która znacznie usprawni przepływ informacji m.in. o ofercie wsparcia Partnerów kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt napisany przez SIS i MUP w Lublinie jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS i ma na celu stworzenie modelu współpracy międzysektorowej Lubelskiego Partnerstwa Publiczno Społecznego.

  Koncert skrzypcowy w wykonaniu uczennic Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie Gabrieli Pitucha i Weroniki Sopel stanowił wstęp do życzeń świątecznych i wspólnej modlitwy, której przewodniczył ks. biskup Mieczysław Cisło.

  W spotkaniu wzięło udział 70 osób (przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, pracodawców), aktywnie zaangażowanych w poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  Wszystkim gościom dziękujemy za obecność.

  Powiązana galeria zdjęć:

  spotkanie opłatkowe LPPS

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 258283

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl