• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  PO WER czyli poMOC dla osób młodych

  (2015-05-15)

   

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w mieście Lublin (I)” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz osób młodych.

  PO WER  czyli poMOC dla osób młodych

  Masz mniej niż 30 lat? Skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

   

   

   

   

  STAŻ to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia zawodowego i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy;

  SZKOLENIE to możliwość zdobycia, podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych;

  Wszystkie osoby zainteresowane jedną z powyższych form wsparcia zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta.

   Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu
  4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

   

  W ramach projektu przewidziano wsparcie ukierunkowane na osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy
  w Lublinie w wieku poniżej 30 roku życia, w tym w szczególności:

  - długotrwale bezrobotne:

  * w wieku 18-24 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,

  * w wieku 25-29 pozostające  bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

  - osoby niepełnosprawne,

  - osoby o niskich kwalifikacjach.

  Po zakończeniu stażu lub szkoleniu Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej na podstawie:

  *  umowy o pracę zawartej na minimum trzy pełne miesiące,

  *  umowy cywilno-prawnej zawartej na minimum trzy pełne miesiące, przy czym wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

  Wnioski o organizację stażu, wnioski o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną przyjmowane są do wyczerpania limitu finansowego na realizację zadania.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266014

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl