• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012

  (2012-03-16)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie z dniem 15.03.2012 r. na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.). ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr DWF_1.5_1_2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

  Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście:

  w terminie od 16.03.2012r. do 06.04.2012 r. w godzinach 7.30 do 15.30

  w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin,
  Kancelaria – pokój 101.

  Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2012r. o godzinie 15.30

  (Decyduje data wpływu oferty do MUP w Lublinie.)

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 251116

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl