• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYBÓR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

  (2016-09-07)

  Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłaszają konkurs otwarty na wybór innowacyjnych pomysłów do wsparcia w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” w temacie „przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”.

  Termin naboru: od daty ogłoszenia do 30 czerwca 2017r. lub do wcześniejszego zawieszenia konkursu.

  Nabór prowadzony jest w oparciu o Procedury realizacji projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej www.lfr.lublin.pl w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

  UE_POWER

  Projekt „Mikro innowacje – makro korzyści” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Działanie 4.1 Innowacje społeczne

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265080

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl