• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków z rezerwy KFS

  (2016-09-30)

  W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w roku 2016.

   

  Termin naboru wniosków: od 03.10.2016 r. do 14.10.2016 r.

   

  Kwota przyznanych środków z rezerwy KFS: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

   

  Środki rezerwy KFS będą przyznawane pracodawcom z uwzględnieniem następujących priorytetów Rady Rynku Pracy:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz  w branży usług opiekuńczych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych,  np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

   

  W naborze w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego średni koszt kształcenia w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty: 4253,10 zł.

   

              Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu: mup.lublin.pl zakładka Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Formy wsparcia dla pracodawców - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265095

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl