• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków na organizację staży

  (2016-05-23)

  Nabór wniosków na organizację staży


  Wszystkich pracodawców uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór wniosków na organizację
  staży z gwarancją zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu.

   

  Osoby bezrobotne kierowane na staż muszą spełniać warunki udziału w projekcie, tj. wiek
  30 lat i więcej z ustalonym II profilem pomocy
  należące co najmniej do dwóch z wymienionych grup:

   

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (z wyłączeniem wykształcenia pomaturalnego, policealnego, wyższego),
  • rolnicy i członkowie ich rodzin.

  Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych.

   

   Projekt pozakonkursowy Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych
  w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (II)”
  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266055

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl