• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z KFS

  (2016-10-28)

  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
  NABÓR UZUPEŁNIAJACY

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że w związku z powstałymi oszczędnościami w kwocie 13732,71zł wznawia nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

   Termin naboru wniosków: 31.10.2016 r. do 10.11.2016 r.

   Powstałe oszczędności dotyczą limitu środków przyznanych na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków KFS w 2016 roku:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy.

  Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu w zakładce: Dla Pracodawców i Przedsiębiorców –> Formy wsparcia dla pracodawców -> Krajowy Fundusz Szkoleniowy

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265230

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl