• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór do projektu "Start w przedsiębiorczość"

  (2017-06-14)

  Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji wspólnego projektu partnerskiego pod nazwą "Start w przedsiębiorczość" Miejski Urząd Pracy wraz z Powiatowym Urzędem  Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Rozwoju zapraszają do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach II naboru.


  Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie.


  Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu w ramach II naboru prowadzony będzie w terminie od 30 czerwca do 21 lipca 2017 r.


  Obowiązujące druki formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami można pobrać osobiście w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11 C oraz w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7  lub na stronach  internetowych Partnerów www.mup.lublin.pl oraz  www.lfr.lublin.pl.

  Formularze rekrutacyjne w ramach II naboru należy składać: osobiście w siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty/poczty kurierskiej.

  Szczegółowe  informacje o projekcie: Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin tel. 81 528 53 16, 528 53 18, 81 528 53 33.

  Załączniki: http://www.mup.lublin.pl/urzad_pracy/projekty_partnerskie/Projekt-partnerski-Start-w-przedsiebiorczosc/idn:627.html


  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 251098

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl