• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  NABÓR WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY W RAMACH PROJEKTU RPO

  (2015-06-26)

  MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

  NA DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY  DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

   

  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w MUP w Lublinie

  należących do jednej z poniższych grup:

   

   osoby długotrwale bezrobotne,

   osoby o niskich kwalifikacjach

   osoby od 50 roku życia,

   osoby niepełnosprawne,

   osoby odchodzące z rolnictwa

   

  NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ DO WYCZERPANIA MIEJSC

  WSZYSTKICH PRACODAWCÓW ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

  • Informacja pokój nr 1, tel. 081/466 52 52,

  • strona internetowa MUP w Lublinie: http://www.mup.lublin.pl

   

  Nabór wniosków odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Priorytet inwestycyjny 8.i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowego, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 264407

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl