• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Konferencja podsumowująca projekt „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”

  (2015-05-28)

  W dniu 27 maja 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”, w której wzięło udział 70 przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

  Konferencję pod hasłem „WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA” otworzyło wystąpienie Pani Katarzyny Kępy- Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, w trakcie którego podniesiona została konieczność budowy partnerskiej sieci wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy wspólnym angażowaniu i łączeniu zasobów sektora administracji publicznej, organizacji pozarządowych, biznesu oraz nauki.

  W trakcie wydarzenia zaprezentowano Raport z aktywności lokalnej w woj. lubelskim oraz przykłady dobrych praktyk we współpracy partnerskiej JST i NGO z terenu woj. lubelskiego.

  Pomimo kończącego się projektu działalność Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych będzie nadal kontynuowana w ramach Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego, którym MUP w Lublinie koordynuje od 2011 r. Jego zadaniem będzie wspieranie administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zawiązywaniu partnerstw i animowanie aktywnością społeczności lokalnych.

  Wydarzenie organizowane było w ramach projektu partnerskiego pn. „ Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorami są Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie z Lubelską Fundacją Rozwoju i Stowarzyszeniem  W Stronę Człowieka.

  Wiecej informacji na temat projektu i działalności Inkubatora na stronie: http://portalinicjatyw.pl/

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 264413

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl