• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Jak pracodawcy mogą skorzystać z inwestowania przez urząd pracy w kompetencje osób bezrobotnych?

  (2015-07-17)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza Pracodawców do pozyskiwania kandydatów do pracy przeszkolonych zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami.

  Przedstawiając zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje zawodowe swoich przyszłych pracowników Pracodawcy mają realny wpływ na zakres i poziom ich kompetencji.

   Organizacja szkoleń odbywa się w ramach projektów:

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (I)” skierowanego do osób w wieku 18-29 lat”

  oraz

  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (I)”– wszystkie szkolenia w ramach projektu:

               - są szkoleniami zawodowymi,

              - kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje uczestników,

              - kończą się egzaminem zewnętrznym mającym na celu weryfikację kwalifikacji zawodowych.

  Szczegółowych informacji udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego: pokój 207, tel 81 466 52 22, 81 466 52 25

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266000

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl