• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na organizację staży w ramach projektów współfinansowanych z EFS

  (2016-08-25)

  Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków na organizację staży w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie składa podziękowania podmiotom lokalnego rynku pracy za podjęcie współpracy w ramach organizacji staży dla osób bezrobotnych / uczestników projektów pozakonkursowych: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (II)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

  Z uwagi na wyczerpanie środków finansowych informujemy o wstrzymaniu naboru wniosków na organizację staży w ramach ww projektów.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266219

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl