• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Informacja o możliwości korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

  (2012-02-17)

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez jednego z Partnerów Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego- Lubelską Fundację Rozwoju.

  Dla kogo ?
  Bezpłatne usługi informacyjne dostępne są dla:
  - Osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  - Mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw

  Zakres usług informacyjno-doradczych:

  1. Zakres usługi informacyjnej obejmuje:


  • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia
  i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
  • prawo ochrony konkurencji,
  • społeczną odpowiedzialność biznesu (CRS),
  • ochronę własności intelektualnej,
  • system jakości ISO 9001 i HACCP,
  • rozwój zasobów ludzkich,
  • wykorzystanie technologii informacyjnych,
  • ochrona interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
  • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
  • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
  • prawo zamówień publicznych,
  • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
  • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
  • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

  2. Zakres usługi informacyjnej opieka nad klientem obejmuje:


  • diagnozę potrzeb klienta i możliwości klienta w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU,
  • asystę przy wyborze usługodawcy specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym,
  • asystę przy podpisywaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej,
  • pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta.


  Usługi informacyjne mają charakter bezpłatny.

  Więcej informacji na stronie http://www.doradztwo.lfr.lublin.pl/zakres_uslug_id_14.html

  Lubelska Fundacja Rozwoju

  ul. Zana 41 IIp. 20-601 Lublin

  81 531-80-19 (07)

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266217

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl