• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  IX edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin

  (2016-08-16)
    

  IX edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin

   

              Jeszcze tylko przez trzy tygodnie lubelskie firmy mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Termin zgłoszeń upływa 1 września. Nagroda jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina, a jej laureaci od lat współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu.

   

              W tegorocznej edycji zostały wprowadzone nowe kategorie konkursowe: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta oraz Małe Firmy. Kandydaci do Nagrody w poszczególnych kategoriach powinni mieć znaczący wkład w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

  1)                 w kategorii „Innowacyjność”:

  • zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności,
  • uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;

  2)                 w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”:

  • osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem,
  • wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub wdrożeniowe;

  3)                 w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”:

  • pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin,
  • zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne,
  • posiadają rozpoznawalną markę;

  4)                 w kategorii „Młode Firmy”:

  • wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa,
  • posiadają potencjał do dalszego rozwoju,
  • wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.

   

              Niezmiennie celem Konkursu pozostało promowanie najlepszych przedsiębiorców, instytucji i organizacji wnoszących znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy miasta oraz budujących pozytywny wizerunek Lublina w kraju i zagranicą. Istotne jest również sprzyjanie transferowi nowych technologii do przemysłu, promocja zrównoważonego rozwoju oraz strategii biznesu uwzględniającej społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej.

   

              Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej kategorii znajdującego się na stronie www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nagroda-gospodarcza oraz przesłanie go na adres inwestorzy@lublin.eu do 1 września 2016 r.

   

  Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266057

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl