• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza bezrobotne kobiety zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Od pomysłu do sukcesu"

  (2016-06-28)

  Projekt „Od pomysłu do sukcesu”

  Czas realizacji projektu: 23.05 – 30.11.2016

  Cel projektu: zapewnienie 24 bezrobotnym kobietom zarejestrowanym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie kompleksowej wiedzy na temat efektywnego wdrażania pomysłów biznesowych w życie poprzez ich udział w bezpłatnych warsztatach, szkoleniach (o charakterze miękkim i twardym) oraz coachingu.  Cel ten zostanie zrealizowany poprzez udział każdej uczestniczki w ścieżce tematycznej „Od pomysłu do sukcesu”. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin.

  Działania:

  Działanie I. „Nowoczesne metodyki budowania modeli biznesowych” - czterodniowe szkolenie twarde (uzupełnione o moduł warsztatowy) z zakresu metodologii Business Model Canvas z elementami Customer Development oraz Design Thinking; (VII – VIII 2016)

  Działanie II. „Analityczna metodyka generowania pomysłów, tworzenia produktów i obsługi rynku”. Czterodniowe szkolenie twarde (uzupełnione o moduł warsztatowy) z zakresu metodologii zakresu metodologii Lean Analytics; (VIII – IX 2016)

  Działanie III. Jednodniowe szkolenia i warsztaty miękkie tematyka; (VIII – X.2016)

  a)       psychologia biznesu kobiet (szkolenie)

  b)       planowanie kierunków rozwoju(szkolenie)

  c)       sprzedaż efektywna (szkolenie)

  d)       relacje w biznesie (szkolenie)

  e)       budowanie marki (szkolenie)

  f)        kreatywne myślenie (warsztat)

  g)       zasady feedbacku (warsztat)

  h)       sztuka prezentacji (warsztat)

  i)         team building (warsztat),

  j)        social media (szkolenie i warsztat komputerowy)

  k)       negocjacje (szkolenie i gra biznesowa)

  l)         komunikacja (szkolenie i gra biznesowa)

   

  Jednodniowe szkolenie twarde o tematyce łączącej następujące elementy; (VIII – IX.2016)

  • podstawy analizy danych, analiza benchmarkingowa, analiza potencjału i możliwości poprawy
  • pozyskiwanie finansowania /fundusze, inwestorzy/
  • case studies

  Działanie IV. Coaching/mentoring – każda uczestniczka otrzyma indywidualne wsparcie mentoringowo/coachingowe (max. 6 godz. przez cały okres realizacji zadania publicznego dla każdej uczestniczki). Usługa ta zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestniczek; (VI – X.2016)

  Działanie V. Kampania promocyjno-informacyjna (promocja w Internecie: strona www Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Inkubatora Przedsiębiorczości, portal Facebook, strony informacyjne www, promocyjne ogłoszenia prasowe); (V – XI.2016)

  Kontakt:

  Eliza Potocka; 723 571 603; ; Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny; Droga Męczenników Majdanka 181; 20-325 Lublin

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 265067

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl