• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców województwa lubelskiego

  (2015-03-20)

  Szanowni Państwo,

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie realizuje projekt „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), w partnerstwie z Towarzystwem Popularyzacji Piękna Polesia z siedzibą w Kołaczach oraz European fund of recreational, natural, environmental and humanitarian activity assistance “Futurus XXI” z siedzibą w Łucku.

  W ramach projektu na terenie Włodawy, Radzynia Podlaskiego, Kraśnika oraz Nałęczowa utworzono Biura świadczące bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców województwa lubelskiego. Biura działają od 01 grudnia 2014r. Pierwotnie miały funkcjonować do 28 lutego 2015r., jednak udało się wydłużyć termin działania biur do 30.04.2015.

  Zainteresowani mogą skorzystać z bezpłatnych porad w każdym Biurze przez dwa dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  Włodawa

  Adres biura:

  Al. J. Piłsudskiego 24, Włodawa (budynek Starostwa Powiatowego we Włodawie)

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: 8:00 – 13:00

  Czwartek: 8:00 – 13.00

  Zapisy:

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, Lublin; tel. 81 710-46-30, e-mail:

  Radzyń Podlaski

  Adres biura:

  Ul. Ostrowiecka 18, Radzyń Podlaski (dawny budynek Miejskiego Urzędu Pracy)

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: 14:00 – 19:00

  Czwartek: 14:00 – 19.00

  Zapisy:

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, Lublin; tel. 81 710-46-30, e-mail:

  Kraśnik

  Adres biura:

  Ul. Wyszyńskiego 2, Kraśnik (budynek Archiwum Państwowego, II piętro)

  Godziny otwarcia:

  Wtorek: 14:00 – 19:00

  Piątek: 8:00 – 13.00

  Zapisy:

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, Lublin; tel. 81 710-46-30, e-mail:

  Nałęczów

  Adres biura:

  Ul. Głębocznica 23A, Nałęczów (budynek Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”)

  Godziny otwarcia:

  Wtorek: 8:00 – 13:00

  Piątek: 14:00 – 19.00

  Zapisy:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7; tel. 81 501-44-81

  Biura Porad Obywatelskich i Prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.

  Szczegółowych informacji udziela Pani Justyna Maziarczyk Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

  tel. +48 81 710-46-39

  fax. +48 81 746-13-24

  tel. kom. +48 795-484-617

  e-mail: justyna.maziarczyk@oic.lublin.pl

  www.oic.lublin.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 266086

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl