• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów przejazdu

  Zasady uzyskania zwrotu

  1. Finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

   Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

   • na podstawie skierowania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc,
   • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokosci nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
   Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

  2. Finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku skierowania przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

   Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

   • na podstawie skierowania Miejskiego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
   • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu tej miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną prace zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
   • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który dokonywany jest zwrot kosztów zakwaterowania. 

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Joanna Jakubaszek Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Żaneta Lech-Marcinkowska Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Beata Puła Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Katarzyna Ramotowska- Kotyra Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Marcin Repelewski Specjalista ds. programów-stażysta 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Paulina Sadzikowska Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Sitarz Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Leszek Skorupski Specjalista ds. programów 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl
  Beata Sygara Kierownik Referatu 81 466 52 14 mup@mup.lublin.pl

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-17
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1947

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl