• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot dodatkowych kosztów

  Zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

  Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot:

  1. miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
  2. kosztów szkolenia tych pracowników
  3. w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

  Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów:

  1. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  2. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  3. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  4. rozpoznania przez służby medycyny pracy ww. potrzeb.

  Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

  • bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu;
  • pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

  Zwrot kosztów stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE).

   

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Alicja Mirosław Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
  Radosław Bujek Specjalista ds. programów 81 466 52 12 mup@mup.lublin.pl
  Małgorzata Kosacka Specjalista ds. programów 81 466 5212 mup@mup.lublin.pl
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych [ 5 ]
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 25-01-16 08:02 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF Oświadczenie o ewentualnym łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału oraz o pomocy de minimis 14-04-16 10:51 118.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 118.05KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej 31-10-14 10:55 86.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 86.18KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek Wn-Kz (części I - IV) 19-02-15 10:46 449.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 449.86KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz oświadczenia o nieotrzymanej pomocy publicznej 31-10-14 10:41 36.67KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 36.67KB) pobierz
  Utworzono: 2015-05-28 12:39 | Redagował: Monika Różycka-Górska 2015-06-16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1278

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl