• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • Miejski Urząd Pracy w Lublinie

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Wydawanie zaświadczeń

  Spełniając ustawowe zadania i mając na myśli dobro osób zarejestrowanych w MUP Lublin wydawane są następujące zaświadczenia dla bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy:

  • zaświadczenie dla odnośnych władz (Komornik, Sąd, Urząd Gminy, Urząd Miasta i Gminy, ZUS);
  • zaświadczenie dla Zakładu Opieki Zdrowotnej;
  • i inne.

  W związku z wdrożeniem informatycznego systemu komunikacji pomiędzy MOPR Lublin a MUP Lublin uprzejmie informujemy, że od stycznia 2014 r. nie ma konieczności pobierania zaświadczeń dla potrzeb MOPR.
  Dane osób zarejestrowanych w MUP Lublin pobierane są za pomocą systemu informatycznego bezpośrednio przez pracowników socjalnych.

  Udostępnianie danych odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).

  Stan przyjmowanych spraw oraz kolejność ich załatwiania (rozstrzygania):

  1. Uprawnione podmioty, osoby bezrobotne, poszukujące pracy zarejestrowane w  MUP - na bieżąco.

  Szczegółowe informacje można uzyskać:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Lidia Jarosz- zaświadczenia dot. statusu, RP7 i pobranych świadczeń Kierownik Referatu 81 466 52 63 mup@mup.lublin.pl
  Grażyna Hucał- zaświadczenia dot. statusu, RP7 i pobranych świadczeń Inspektor powiatowy 81 466 52 59 mup@mup.lublin.pl
  Zofia Długosz- zaświadczenia dot. statusu, RP7 i pobranych świadczeń Inspektor powiatowy 81 466 52 58 mup@mup.lublin.pl
  Magdalena Zbysław - zaświadczenia dot. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 93 mup@mup.lublin.pl
  Emilia Kosik - zaświadczenia dot. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Inspektor 81 466 52 93 mup@mup.lublin.pl
  Monika Pieśko - zaświadczenia dot. ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Starszy inspektor powiatowy 81 466 52 91 mup@mup.lublin.pl
  Utworzono: 2015-05-28 08:57 | Redagował: Tomasz Lachowski 2015-06-22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2186

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl